Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Kemikalier i verksamheten

Miljö- & naturvård

Torsdag 1 oktober 2015 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Kemikalier i verksamheten - lagar och exponeringsscenarier

Anmäl dig/köp biljett ...

Kraven kring hantering och användning av kemikalier blir allt hårdare och mer komplicerade. Denna heldagsutbildning är för dig som arbetar med, eller ansvarar för, hantering av kemikalier i den egna verksamheten. Du får det senaste inom kemikalie-lagstiftning, vad som krävs för att följa lagarna och kunskaper i hur exponeringsscenarier ska läsas och förstås.

Användare av kemikalier har en snårskog av lagar att ta sig igenom för att göra rätt. Enligt svensk lagstiftning är det upp till varje företag och organisation som hanterar kemikalier att känna till alla lagar som företaget berörs av. Och har man väl fått koll på vilka lagar man berörs av ska man kunna agera utifrån de krav som ställs.

Utbildningen ger dig en orientering om de viktigaste kemikalielagarna som gäller idag för tillverkare och användare. Vi fokuserar på REACH, CLP och det nya utökade säkerhetsdatabladet, där bindande krav ställs på exponeringsscenarier. Vi går också igenom lagar där information från det utökade säkerhetsdatabladet kan användas. Under dagen får du öva på att läsa och förstå exponerings-scenarier och du får en checklista för vad du behöver göra när du får ett exponeringsscenarie från din leverantör.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Dig som arbetar med eller ansvarar för hantering av kemikalier i verksamhet och i tillverkning.
– Dig som arbetar med arbetsmiljö,
– Dig som arbetar med frågor kring yttre miljö.
– Inköpare av kemiska produkter.
– Produktutvecklare.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter avslutad utbildning ska deltagarna;
– ha en god orientering i REACH och CLP
– ha en överblick över vad som krävs för att uppfylla de de lagar som gås igenom
– kunna läsa och tolka exponeringsscenarier
– veta hur man ska agera vid mottagande av exponeringsscenarier.

Utbildningsledare är Malin Ludvigsson.

Malin Ludvigsson arbetar som Senior Chemical Consultant på Explizit Environment AB och har bred erfarenhet av att arbeta med kemikalier i olika processer och miljöer.

Pris: 5 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Adress: Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.16' O 18°4.563'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier