Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

ISO 14001:2015

Miljö- & naturvård

Onsdag 22 mars 2017 klockan 09.00–16.30 i Stockholms stad

ISO 14001:2015 – Så inför du de nya kraven i praktiken

Anmäl dig/köp biljett ...

Nya ISO 14001:2015 innebär omfattande förändringar för alla certifierade organisationer.

Denna praktiskt inriktade heldagsutbildningen handlar om hur du konkret inför dessa förändringar. Vi går bland annat igenom hur man kartlägger och involverar intressenter, tillämpar livscykelperspektivet, engagerar ledningen och mäter miljöprestanda.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

Att kartlägga organisationens sammanhang och involvera intressenter
Hur man kan tillämpa livscykelperspektivet i miljöarbetet
Metoder för bedömning av miljöaspekter samt andra risker och möjligheter
Hur man integrerar miljöfrågorna i det strategiska arbetet, ledningens åtagande och vad kan ledningen göra rent konkret för att ta ansvar?
Miljöprestanda och ständiga förbättringar
I vilka moment man kan mäta miljöprestationer och hur man gör

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Utbildning riktar sig till dig som redan har grundläggande kunskaper om miljöledningssystem
enligt ISO 14001. Du ansvarar för eller medverkar i drift och utveckling av miljöledningssystemet och ska
nu införa, utveckla eller förbättra miljöledningssystem enligt kraven i nya ISO 14001:2015,
till exempel:

– Miljöchefer
– Samordnare
– Hållbarhetsansvarig
– Verksamhetsutvecklare som vill ha fördjupade kunskaper om hur du konkret och praktiskt ska gå tillväga

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:
– Förståelse för vilka de nya kraven är enligt ISO 14001:2015
– Konkreta metoder och mallar för att utveckla sitt befintliga miljöledningssystem genom omvärldsanalys, intressentkrav, livscykelperspektiv och förbättrad miljöprestanda
– Vägledning i hur det uppdaterade systemet kan implementeras i den egna verksamheten och kommuniceras på bästa sätt inom verksamheten

Program

09.00 Välkomna och introduktion

09.20 Hur man integrerar miljöfrågorna i det strategiska arbetet, ledningens åtagande
– Vad säger standarden och hur tolkar vi det?
– Vad kan ledningen göra rent konkret för att ta ansvar?
– Tips för att få arbetet integrerat i den övriga verksamheten
– Diskussionsövningar

10.00 Kartläggning av organisationens sammanhang och involvering av dess intressenter
– Vad säger standarden och hur tolkar vi det?
– Olika metoder för omvärldsanalys
– Metod och övning Intressentkravsanalys

12.00 LUNCH

13.00 Metoder för bedömning av miljöaspekter samt andra risker och möjligheter
– Vad säger standarden och hur tolkar vi det?
– Metod för hantering och bedömning av miljöaspekter samt andra risker och möjligheter

14.00 Hur man kan tillämpa livscykelperspektivet i miljöarbetet
– Vad säger standarden och hur tolkar vi det?
– Genomgång av metod för att tillämpa livscykelperspektivet
– Övning Miljöaspekter och Livscykelperspektiv

15.15 Miljöprestanda och ständiga förbättringar
– Vad säger standarden och hur tolkar vi det?
– I vilka moment kan vi mäta våra miljöprestationer och hur?

16.15–16.30 Summering och avslut

Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Adress: Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.158' O 18°4.563'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier