Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Investera hållbart

Miljö- & naturvård

Onsdag 14 september 2016 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Investera hållbart – kapitalförvaltning utifrån miljö och sociala aspekter

Anmäl dig/köp biljett ...

Att investera med hänsyn till miljö och sociala aspekter har på kort tid seglat upp som ett av de viktigaste verktygen för att arbeta med hållbarhet.

Frågan har också tagit klivet från att i första hand anses vara en ansvarsfråga till en nödvändighet för att säkerställa maximering av den långsiktiga avkastningen. Denna utbildning, som riktar sig till både kapitalägare och förvaltare, ger dig såväl teoretiska kunskaper som praktiska verktyg i hur man arbetar strukturerat med hållbara investeringar.

Business as usual is dead. Hållbar utveckling är en ödesfråga för mänskligheten. Klimatet förändras, råvaror sinar, haven utfiskas och elementära ekosystemtjänster som pollinering och färskvattentillgång havererar. Samtidigt ställer urbanisering, utjämning av levnadsstandard och befolkningsexplosion enorma krav på ökad livsmedelproduktion och energiförsörjning.

För näringslivet innebär det att tidigare framgångsrika affärsmodeller inte alltid längre fungerar, samtidigt som de företag som löser vår tids utmaningar gör succé.

För dig som ansvarig för ägarstyrning eller kapitalförvaltning krävs att du har kunskap om hur din organisation undviker negativ påverkan på klimat, miljö och mänskliga rättigheter och istället väljer det som både är bra hållbarhetsalternativ och ger god avkastning.

Under denna heldag går vi igenom grunderna inom hållbara investeringar, vilka screeningmetoder som kan användas och hur man investerar hållbart i olika sektorer och med hänsyn till olika hållbarhetsutmaningar.

Metoderna för att investera hållbart är många, och investerare ställs inför flera vägval för att uppnå de kombinerade finans- och hållbarhetsmålen. Stor vikt läggs vid hur du själv kan strukturera ditt arbete med hållbara investeringar. Praktikfall och övningar ingår.

VI GÅR IGENOM:
–Vilka finansiella risker och möjligheter som klimat, miljö och mänskliga rättigheter kan medföra
– Hur kapitalplaceringar kan bidra till en hållbar utveckling utan att det minskar avkastningen
– Internationella riktlinjer och trender för hållbara investeringar
–De vanligaste strategierna för hållbara investeringar och dess för- och nackdelar, inklusive normbaserad screening, positivt urval, uteslutning och olika former av ”engagement”
– Metoder för hur kapitalägare och förvaltare kan göra hela sitt innehav mer klimatvänligt
– Vad man kan behöva hjälp med från specialister på screening och dialogtjänster
– Hur man gör en hållbarhetsanalys av miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor på sektornivå
– Hur man gör en hållbarhetsanalys av ett börsnoterat bolag
– Hur man kan använda ”engagement” som ett effektivt verktyg för att påverka portföljbolag i en mer hållbar riktning
– Hur man kan rapportera resultat från hållbara investeringar

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att du som deltagare ska få:
– verktyg och kunskap för att kunna bedöma bolag utifrån ett hållbarhetsperspektiv
– en god förståelse för när olika metoder för hållbara investeringar är lämpliga att använda
– kunskap om vad hållbara investeringar innebär för de vanligaste tillgångsslagen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL
Den här utbildningen riktar sig till dig som behöver verktyg och metoder för hållbara investeringar antingen direkt i ditt arbete med kapitalplaceringar eller för att kunna leverera tjänster till dem som jobbar direkt med hållbara investeringar, samt till dig som av andra skäl behöver en allmän förståelse för hållbara investeringar i ditt arbete, till exempel:
– Ägarstyrningsansvariga
– Chef för kapitalförvaltning
– Portfölj- och fondförvaltare
– Finansiell rådgivare
– Finansanalytiker
– Konsulter
– Tjänsteleverantör till finans- eller hållbarhetssektorn
– Hållbarhetsansvariga
– IR-ansvariga

Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Adress: Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.808' O 18°3.225'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier