Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Intern hållbarhetskommunikation

Miljö- & naturvård

Onsdag 31 januari 2018 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

Anmäl dig/köp biljett ...

Framgångsrik intern hållbarhetskommunikation är nyckeln till att driva förändringar och att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål.

Engagerade medarbetare och en organisation som jobbar åt samma håll lyfter hållbarhetsarbetet och stärker varumärket och lönsamheten.

Under denna heldagsutbildning får du kunskaper, verktyg och metoder för att lyckas med detta. Kursen bygger på en blandning mellan vetenskapsbaserade metoder och praktiska erfarenheter från hållbarhetstransformation.

Den här kursen ger dig kunskaper kring hur man skapar en effektiv internkommunikation som får hela organisationen att dra åt samma håll. Under dagen varvar vi teori med verkliga case och praktiska moment, utifrån beprövade, evidensbaserade metoder.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM HUR DU:

Väcker engagemang för organisationens hållbarhetsarbete

Skapar en strategi för intern hållbarhetskommunikation som engagerar

Väljer fokusområden och budskap

Sätter mål för din internkommunikation

Motiverar

Arbetar med olika organisatoriska förutsättningar

Når fram genom hållbarhetsdriven målgruppsanpassning

Kan arbeta med attityder, normer och beteende

Kan arbeta med strukturer och verktyg för intern kommunikation

Hur du genom att kombinera hållbarhetskommunikation och motivationsforskning kan anpassa kommunikationen till målgruppen för största möjliga nytta

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som ansvarar för eller arbetar med hållbarhet och internkommunikation i näringsliv och offentlig förvaltning, till exempel;

– Kommunikations-, informations- och marknadschefer
– Kommunikatörer, informatörer, miljösamordnare, strateger
– Hållbarhetschefer, miljöchefer, hållbarhetsansvariga
Vi ser gärna flera deltagare från samma organisation för att få bättre genomslagskraft.

Mål med utbildningen:

Att du som deltagare ska få:

Förståelse för hur kultur, attityder och beteenden påverkar arbetet med hållbarhetsfrågor

Tydlig och användbar förståelse för hur värderingar hos de interna målgrupperna kan användas för att nå målen med hållbarhetsarbetet

Ökad kunskap om hur man strategiskt och taktiskt positionerar hållbarhet internt

Kunskaper i hur organisatoriska förutsättningar har betydelse för ett lyckas med intern kommunikation

Kunskaper om hur den interna kommunikationen kan målgruppsanpassas efter olika drivkrafter

Verktyg för att kunna utveckla den interna kommunikationen

Få inspiration och energi

Program

9.00–09.30 Introduktion

– Förväntningar/incheckning
– Syfte och mål med utbildningen

9.30–10.30 Färdriktning, paketering och budskap

1) Syftet med intern kommunikation
2) Varför?
3) Välja fokusområden och budskap.
4) Konkreta mål
5) Engagera medarbetarna

10.30 -10.45 Kaffepaus

10.45 – 12 Information versus kommunikation. Att engagera medarbetarna i hållbarhetsarbetet

– Hur får man medarbetarna att efterfråga information?
– Hur engagerar man internt?
– Attityder, normer och beteende
– Motivation och vuxnas lärande
– Organisatoriska förutsättningar

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Hållbarhetsdriven målgruppsanpassning. Hur når vi fram?

Genom att kombinera hållbarhetskommunikation och motivationsforskning kan vi anpassa kommunikationen till målgruppen för största möjliga nytta.

14.30–14.45 Kaffepaus

14.45–16.30 Strukturer och verktyg för intern kommunikation

Strukturer för intern kommunikation med hjälp av ledningssystem

Kommunikation som en del i verksamhetens förbättringsarbete

Konkreta verktyg för intern kommunikation

16.30–17.00 Avslutning

Reflektion, både individuellt och i grupp
Avslutande diskussioner

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Adress: Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.813' O 18°3.232'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier