Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Hantering av miljöfrågor i detaljplan

Miljö- & naturvård

Tisdag 25 oktober 2016 klockan 09.00–16.30 i Stockholms stad

Detaljplaneringens nya regler – Så hanterar du miljöfrågor och strandskydd

Anmäl dig/köp biljett ...

Detaljplanen (Dp) anger hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

På kort tid har det kommit en rad nya lagändringar som innebär omfattande utmaningar för alla inblandad parter.

Denna heldagsutbildningen ger dig koll på de nya reglerna och hur de samspelar med miljöbalken. Du får kunskaper i hur man hanterar miljöfrågor i detaljplanen, hur exploateringsavtal påverkar planeringen och hur strandskyddet ska hanteras.

En ny ordning för detaljplanen gäller sedan början av 2015. Det finns också ett antal områden där det ska ske ett samspel mellan miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL).

Under den här heldagsutbildningen får du lära dig hur kraven hanteras på miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och vad samrådsplikt i samband med exploateringsavtal innebär.

Vi diskuterar även strandskydd och olika ansvarsfrågor utifrån praktiska exempel.

UNDER DAGEN GÅR VI BLAND ANNAT IGENOM:
– Lagar och regler som hanterar detaljplaner
– Hur man hanterar miljöfrågor i detaljplan
– Hur exploateringsavtal påverkar planeringen
– Hur strandskyddet ska hanteras vid detaljplaner och MKB

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Du behöver inte ha några förkunskaper inom området. Då många av reglerna är nya passar kursen även dig som är lite mer erfaren. Utbildningen är till exempel för:
– Alla som stöter på detaljplanering eller miljöjuridik i ditt arbete
– De som ansvarar för exploateringsfrågor
– De som arbetar som verksamhetsutvecklare
– Exploateringsansvariga
– De som arbetar med fastighetsutveckling
– De som arbetar med planering/exploatering eller miljöfrågor i kommuner.

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att du som deltagare ska få:
– Kunskaper i lagar och regler som hanterar detaljplaner
– Verktyg för hur man hanterar miljöfrågor i detaljplan
– Förståelse för hur exploateringsavtal påverkar planeringen
– Verktyg för hur strandskyddet ska hanteras vid detaljplaner och MKB

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Adress: Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.812' O 18°3.227'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier