Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Hållbart näringsliv

Miljö- & naturvård

Onsdag 13 november 2019 klockan 08.30 i Stockholms stad

Ett hållbart svenskt näringsliv

Anmäl dig/köp biljett ...

Hållbart Näringsliv är Dagens industri och Aktuell Hållbarhets gemensamma satsning och mötesplats för långsiktig hållbarhet i näringslivet – med fokus på svenska storbolags affärsstrategiska hållbarhetsarbete.

Klimat- och hållbarhetsfrågorna blir allt mer affärskritiska för näringslivet. Vilka är innovationerna, affärsmodellen och de nya kraven från investerare och kunder som kommer att påverka svenskt näringsliv framöver?

På konferensen Hållbart Näringsliv får du en plattform för att skapa nätverk, samt den allra senaste kunskapen om hur hållbarhet kan stärka konkurrenskraften och lönsamheten.

En viktig pusselbit i agendan är den rankning som årligen görs i samarbete mellan Aktuell Hållbarhet, Dagens industri och Lunds universitet. I år rankas finansbranschen för första gången, vilket innebär att det också är extra fokus på finans och management i årets agenda.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar på ett större eller medelstort företag. Du fattar strategiska beslut kring bolagets hållbara utveckling och investeringar på ledningsnivå.

Välkommen till en lösningsorienterad dag fylld med inspirerande exempel, möten, workshops och diskussioner, med fokus på näringslivets hållbarhetsarbete.

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationerna från konferensen görs digitalt tillgängliga för deltagarna efter konferensen.

Gruppbokning: Vid köp vid 3 eller fler biljetter ges 20% rabatt på hela bokningen.

Några av programpunkterna:

De nya frågorna på styrelsebordet – här är investerarnas krav

Basindustrins strategi till klimatsmarta affärsmodeller

Mångfald och jämställdhet, de nya hygienfaktorerna?

Så lockar du unga värderingsdrivna talanger

Därför blir värderingar allt viktigare

Resultat och analys av bolagsrankningen samt presentation av Sveriges mest hållbara storbolag 2019 ​

Program

07:45 - 09:00
Registreringen öppnar

08:10 - 09:00
Frukostseminarier
Vi erbjuder organisationer och intressenter att hålla egna frukostseminarium. Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna. Frukostarna är fristående från konferensen och kostnadsfria.

09:15 - 09:20
Välkomna till årets viktigaste dag
Dagens moderatorer inleder konferensen.

09:20 - 09:45
10 år till 2030: Här är näringslivets nya spelplan
Björn-Ola Linnér

Globala ekosystem och naturresurser är satta under press och många av dagens affärsmodeller har en begränsad livslängd. Världen står inför en enorm omställning och för att företag ska överleva dolda risker krävs nytänk och ledarskap i hela verksamheten. Ett sätt att närma sig denna allt mer ovissa framtid är att använda scenariometodik.

09:45 - 10:20
Konkurrenskraft för ett hållbart Svenskt näringsliv - vinna eller försvinna?

Susanne Arvidsson, Caroline af Ugglas, Talare under inbjudan

Hur hållbart och konkurrenskraftigt är egentligen Sveriges näringsliv i den omställning som vi har framför oss? Här diskuteras hur företag kan växla upp sina ambitioner och samtidigt stärka konkurrenskraften. Vi sätter vi de stora klivens taktik i fokus.

10:20 - 11:00
Kafferast

11:00 - 11:50
Seminariespår 1A: Finans & management
Finans & management
Del 1: Så påverkar den nya taxonomin företag och investerare

EU:s tekniska expertgrupp för hållbara finanser lanserade nyligen ett förslag på en ny taxonomi som bedömer vilka ekonomiska aktiviteter som anses vara hållbara. En slutgiltig version av taxonomin kommer i november. Här får du höra vad taxonomin betyder för företag och investerare.

Del 2: Redovisningsramverk anpassas efter TCFD 


Samtliga stora ramverk för rapportering av hållbarhetsrelaterad information ska anpassa sig efter TCFD:s frivilliga riktlinjer. Under hösten släpps en första rapport kring hur ramverken ska anpassas efter TCFD.

Seminariespår 1B: Basindustri, transporter & energi

Basindustri transporter & energi
Vägen till en hållbar klimatsmart basindustri
Ökad användning av förnybar el, biomassa och koldioxidlagring krävs för en basindustri med nettonollutsläpp. Men hur ska målet egentligen förverkligas? Mycket hopp ställs till tekniker som ännu inte har prövats i stor skala. Här diskuteras strategier och lösningar som gör det möjligt att nå målet.

11:50 - 13:15
Lunch

13:15 - 14:15
Seminariespår 2A: Finans & management
Michael Wilkins, Fredrik Ljungdahl, Peter Lööw, Magnus Emfel, Lena Hök Finans & management

Del 1: Klimatriskernas avtryck på kreditvärderingen
Det har nu gått drygt två år sedan TCFD:s frivilliga riktlinjer för rapportering av klimatrisk lanserades.

Bolag och investerare har börjat arbeta efter TCFD:s riktlinjer, och klimatrisker börjar göra avtryck i kreditvärderingsinstitutens arbete. Här bjuds på en inblick i hur klimatrisker får en allt mer framskjuten position i företagens kreditvärdering.

Del 2: Scenarioanalys för att värdera risker och möjligheter i bolag

Klimatförändringen innebär många dolda risker och möjligheter som kan fångas upp med hjälp av de scenarioanalyser som TCFD förespråkar. Utmaningen ligger i att förstå hur dessa scenarioanalyser görs på ett tillförlitligt sätt. Rätt utförd kan scenarioanalysen vara ett vitalt verktyg för att bedöma hur klimatförändringen påverkar bolagets eller portföljens resultat.

Seminariespår 2B: Leda med exempel – jämställdhet och mångfald på högre befattningar
Talare under inbjudan

Ett lyckat arbete med mångfald kräver representation även på högre befattningar, precis som i frågan om jämställdhet. Signalvärdet av jämställdhet och mångfald på chefsbefattningar samt lednings- och styrelsenivå kan öka attraktionskraften för nya talanger med en breddad rekryteringsbas. Lär dig om argumenten och strategin från de organisationer som tar mångfaldhet hela vägen till toppen.

Seminariespår 2C: Hållbara bolag 2019
Susanne Arvidsson,Talare under inbjudan

Del 1: Slutsatser från årets rankning
Susanne Arvidsson, ordförande för rådgivande kommittén bakom Hållbara Bolag, presenteras insikter och trender från årets rankning. Årets rankning har utökats till att omfatta närmare 150 bolag, då 9 företag inom sektorn dagligvaror och 20-talet börsnoterade bolag inom bank- och finansbranschen har adderats.

Del 2: Fråga-svar med Sveriges mest hållbara bolag
Vad är framgångsfaktorn bakom ett lyckat hållbarhetsarbete som integreras i affären? Sveriges mest hållbara bolag inom fyra övergripande kategorier bjuds in för att diskutera diskutera hur man lyckas med affärsdrivet hållbarhetsarbete. Talare bjuds in när rankningen är färdig.

14:30 - 15:30
Seminariespår 3A: Finans & management
Susanne Arvidsson, Talare under inbjudan
Finans & management
Del 1: Finansbranschens hållbarhetsarbete under lupp

I årets hållbarhetsranking av börsbolagen har finansbranschens satts under extra lupp. Hur transparenta är egentligen finansbolagen i sitt hållbarhetsarbete? Med insikter från rankningen diskuteras utmaningar och möjligheter för ökad transparens om hållbarhetsrisker inom finansbranschen.

Del 2: Impact investing- vad ska vi mäta och hur?

Noterade och onoterade företag försöker i allt större utsträckning visa på hur verksamheten bidrar till positiva samhällsnytta genom sociala effekter. Samtidigt söker investerare möjligheter att göra gott samtidigt som de får avkastning på sitt kapital. Huruvida verksamheten eller investeringen faktiskt har någon positiv effekt är viktigt att mäta och utvärdera. Här diskuteras utmaningar och möjligheter att förbättra effektmätning av social påverkan på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt.

Seminariespår 3B: Basindustri, transporter & energi
Erik Jonsson, Emma Nehrenheim, Maria Sunér Fleming, Åsa Jackson, Johanna Sandahl
Basindustri transporter & energi

Del 1: Omställningsmetaller och mineral i svenskt berg

Ett flertal metaller och mineral, inklusive de sällsynta jordartsmetallerna, är kritiska för omställningen av våra transport- och energisystem. Idag är det inte ovanligt att metallerna utvinns under socialt tveksamma förhållanden. Flera av metallerna som efterfrågas förekommer emellertid i svensk berggrund.

Del 2: Förutsättningar för närproducerade batterier i Sverige

Northvolt har som ambition att tillverka batterier med närproducerade råvaror i så stor utsträckning som möjligt i sin Skellefteå-baserade fabrik. Är det möjligt och vad innebär det för miljö och markanvändning här i Sverige? Här diskuteras förutsättningar för att öka utvinning av de metaller och mineral som behövs för klimatomställningen.

Seminariespår 3C: IT, tech och innovation
Peter Onstrand,Talare under inbjudan

Cirkulär IT för att stoppa berget av elektroniskt avfall Att förlänga en produkts livslängd är en viktig pusselbit för ett bättre resursutnyttjande för att minska bergen av elektronikskrot världen över. Här diskuteras nya funktionsorienterade affärsmodeller och andra konkreta åtgärder som branschen arbetar med för att främja en cirkulär it.

Seminariespår 3D: Affärsoffensiven mot hållbarhet
Laure Cucuron, Jonas Carlehed

Flera stora bolag sitter med affärsmodeller, där verksamheten har stora utsläpp eller på annat sätt gör negativa avtryck på miljö och klimat. På denna session sätter vi fokus på några olika bolags strategi för framtiden:

Del 1: Minskat avfall med återbrukade förpackningar

Kan återbrukade förpackningar som samlas in, rengörs och fylls på nytt vara svaret för att minska avfallet från engångsförpackningar för livsmedel och skönhetsprodukter? I samarbete med flera globalt ledande företag testar nu Loop detta cirkulära koncept i Frankrike och USA. Idén lanserades under World Economic Forums konferens i Davos och väntas nå ut till fler marknader framöver.

Del 2: Så ska Ikeas affär bli helt cirkulär till 2030

Ikea har som mål att hela affären ska vara cirkulär år 2030. Möjligheten att separera och reparera produkter är en viktig del i strategin. Samtidigt satsar den svenska möbeljätten nu på att införa uthyrning av möbler. Här är Ikeas planer för att nå sitt cirkulära mål till 2030 med bibehållen lönsamhet.

15:30 - 16:00
Kafferast

16:10 - 16:30
Kulturförändringar och värderingar - därför är hållbarhet viktigt när talangerna väljer arbetsgivare
Sigbritt Karlsson, Simon Werbart Flato, Catarina Hägglund, Pernilla Ramslöv, Ylvali Busch
Talare under inbjudan

Dagens unga är mer värderingsdrivna än tidigare generationer. Vad kräver framtidens talanger av morgondagens arbetsgivare? Hur ser den kulturtransformation ut som många bolag har framför sig när de ska matcha talangernas förväntningar? Och hur utbildas morgondagens arbetstagare inom hållbarhet?

16:30 - 16:55
Hållbarhetsagendan på ett av världens mäktigaste bolag

Talare under inbjudan
Programpunkt under utveckling.

16:55 - 17:00
Dagens moderatorer avslutar konferensen.

Pris: 6 900 kr, exkl.moms. Early Bird t.om. den 9 sep 5 900 kr, exkl.moms

Plats: Clarion Hotel Stockholm

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier