Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Hållbart näringsliv

Miljö- & naturvård

Tisdag 27 november 2018 klockan 08.30–17.00 i Stockholms stad

Konferens om näringslivets affärsstrategiska hållbarhetsarbete

Anmäl dig/köp biljett ...

Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet gör en ny gemensam satsning på långsiktig hållbarhet i näringslivet – konferensen Hållbart Näringsliv.

Här skapar vi en ny och central mötesplats där vi fokuserar på de svenska storbolagens affärsstrategiska hållbarhetsarbete, dess utmaningar och de frågor som blir relevanta att förhålla sig till de kommande åren.

Vi tar även avstamp i den nya rankning av storbolag som genomförs under 2018 – vilket innebär att agendan blir konkret, framåtlutad och lösningsorienterad.

Ur programmet:

Konsten att mäta och värdera affärsmässig hållbarhet

Styrelsens nya roll och ansvar

Investerarna har vaknat – här är deras nya krav

Så integrerar du de globala målen i affärsstrategin

Affärsstrategi: Bolagen som ligger i framkant

Hållbarhet som affärsdrivare på en global marknad

Digitalisering och AI som verktyg

Program

08:00
Frukostseminarier
Konferensen Hållbart Näringsliv erbjuder organisationer och intressenter att hålla egna frukostseminarier. Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna kostnadsfritt.

Partnerskap mot de globala målen
Hur samarbetar vi för att nå de globala målen? Vilka är utmaningarna, var ligger affären? Detta seminarium tar avstamp i FN:s globala mål om partnerskap.

Lyssna till Vattenfalls erfarenheter från projekten Hybrit och CemZero som tillsammans har potential att reducera Sveriges totala utsläpp av koldioxid med 15 procent.

Mikael Nordlander, R&D Portfolio manager, Industry Decarbonisation
Moderator: Catrin Offerman
Arrangör: Vattenfall

Hållbar innovation: 3 vanliga fel och hur du undviker dem
Alla talar om innovation och många företag behöver verkligen återuppfinna sig själva för att leva upp till kundernas allt högre förväntningar inom ekologisk och social hållbarhet. Men hur gör man för att lyckas?

Här hör du initierade talare berättar om några vanliga fel och hur man kan undvika dem, för att maximera både hållbarhet och affärsnytta.

Arrangör: InnoEnergy

Cirkulär kemi – så kan ditt avfall bli nya råvaror
Med cirkulär kemi tar vi vara på materialflöden och förhindrar emissioner som annars skulle släppas ut, förbrännas eller deponeras.
Välkommen till ett frukostseminarium med fokus på hur vi löser hållbarhetsutmaningarna på molekylnivå. Att skapa partnerskap kring nya affärsmodeller och arbeta med öppen innovation är exempel på förutsättningar för att åstadkomma förändring.

Emma Ringström, hållbarhetschef, Nouryon
Magnus Nydén, global chefsforskare, Nouryon
Malin Baltzar, chef för hållbara affärer, Stena Recycling
Per Holgersson, R&D-manager, Svensson
Sven Hermansson, forskningsledare, Södra
Kommentator: Anders Wijkman, ordförande Climate-KIC
Moderator: Nina Eklund, generalsekreterare Hagainitiativet
Arrangör: Nouryon (Akzo Nobel)

Mångfald - en förutsättning för innovation

På många svenska arbetsplatser är styrelser, chefs- och ledningsgrupper homogena när det kommer till exempelvis kön, etnicitet, funktionsvariationer och sexuell orientering. Bland annat EU-kommissionen har uppmärksammat att svenska bolag inte speglar mångfalden i det svenska samhället.

Men att ha mångfald i fokus är en viktig pusselbit för att lyckas med innovation samt skapa framgångsrika affärer. Lyssna till storbolag som har frågan högt på agendan och som berättar om vad ett aktivt mångfaldsarbete har betytt för deras verksamhet.

Daniel Antonsson, Channel & Diversity Manager, HP
Jessica Stark, vd Styrelseakademin Stockholm
Moderator: Åsa Sandberg, hållbarhets- och samhällskommunikatör, Coop
Fler talare tillkommer
Arrangör: HP

09:10
Välkommen till årets viktigaste dag!
Dagens arrangörer och moderatorer öppnar konferensen och presenterar agendan.

Lotta Edling, utvecklingsdirektör, Dagens industri & Bonnier News
Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet
Peter Fellman, chefredaktör, Dagens industri

09:20
Utblick: Så förändras spelplanen för näringslivet
En accelererande klimatförändring börjar göra avtryck i företagens årsbokslut. Nya hållbarhetsutmaningar och internationella överenskommelser, som exempelvis de globala målen, förändrar snabbt spelplanen för näringslivet och skapar nya affärsmöjligheter. Här ges en initierad omvärldsspaning kring vad som sker och hur det påverkar näringslivet.

Filipo Veglio, managing director, WBCSD
Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef för externa relationer och påverkansarbete, UNDP

09:50
Regeringens nya ambitioner för hållbart företagande
Den nya regeringen berättar vilka krav som kommer att ställas på företagens hållbarhetsarbete under den kommande mandatperioden. Hör också hur regeringen vill driva frågorna och arbeta ihop med näringslivet.

Jakob Kiefer, regeringens ambassadör för hållbart företagande

10:00
Konsten att värdera - hur hållbart är det svenska näringslivet egentligen?

Företagets hållbarhetsarbete skapar en rad olika värden och för första gången har Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet tillsammans med Lunds universitet mätt och värderat de svenska börsbolagens arbete. Hör hur rankningen tagits fram och vad den egentligen säger om de rankade storbolagen.

Susanne Arvidsson, docent, Lunds universitet

10:15
Paus

10:45

Strategierna bakom Sveriges mest hållbara bolag
Företrädare för några av de högst rankade bolagen berättar om sina affärsstrategier, framgångar och utmaningar.

Talare tillkommer

11:00
Här är vd:ns nya utmaningar

Minskade klimatutsläpp, jämställdhet och en väl underbyggd rapportering, är idag hygienfaktorer för de flesta företag. Men ständigt blåser nya utmaningar upp i horisonten.

Möt den initierade vd-panelen som diskuterar de framtida utmaningarna och hur dessa ska lösas.

Lauri Rosendahl, vd på Nasdaq Nordic
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB
Anders Olsson, vd, Telia Sverige
Anna Ryott, Ordförande på Summa Equity
Talare tillkommer

11:25
Dags för en ny aktiebolagslag?

Flera storföretag anser att aktiebolagslagen står i vägen för hållbart företagande. Här diskuteras om och hur aktiebolagslagen behöver förnyas för att möjliggöra och styra mot ett mer hållbart näringsliv.

Sophie Nachemson-Ekwall, PhD Stockholm School of Economics

11:35
Styrning: Så organiseras hållbarhetsarbetet bäst
Är det dags att ta bort hållbarhetsavdelningen och integrera frågorna i hela organisationen? Och vem är det som har den verkliga makten – vd:n eller styrelsen? Fyra hållbarhets- och organisationsexperter ger sin bild i fem högaktuella organisationsfrågor.

Jens Henriksson, vd Folksam
Sussie Kvart, ledamot i Styrelseakademien
Tommy Borglund, universitetslektor, Handelsskolan Örebro universitet
Erik Belfrage, ordförande Global Compact Sverige

12:00
Lunch

12:55
Parallella seminarier

13:00
Cirkulär ekonomi - hur maximerar du affärsnyttan när samhällsomställningen tar fart?
Seminariet inleds med en omvärldsanalys där du får ta del av det senaste inom cirkulär ekonomi. Vad är nytt och var finns möjligheterna? Lyssna till konkreta exempel från industri, bygg- och fastighetsbranschen och ta med dig insikter om hur du själv kan skapa innovation och affärsnytta inom din verksamhet.

Alastair Carruth, expert inom cirkulär ekonomi, Sweco
Anna Joelsson, teknologie doktor i energisystem, Sweco
Moderator: Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef Sweco
Fler talare tillkommer

I samarbete med: Sweco

Hållbar affärsutveckling efter kundernas behov
Kraven på att tillhandahålla hållbara produkter och tjänster ökar. Energibranschen är inget undantag. Med målet om en helt förnybar energiproduktion och kundernas ändrade vanor följer utmaningen, men även möjligheten, att utveckla affärer som skapar både företags- och samhällsnytta.

Detta seminarium sätter fokus på samspelet mellan energibolaget och kunden och hur man inom energiområdet kan arbeta för att möjliggöra omställningen.

Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft
Pontus Frohde, vd, Charge Amps
Jenny Larsson, vice vd, ABB
Sara Renström, doktorand, användarcentrerad design för hållbar utveckling
Moderator: Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet

I samarbete med: Skellefteå Kraft

Så integrerar du de globala målen i affärsstrategin
Hur kan partnerskap över gränserna skapa affärsnytta, bekämpa klimatförändringar och minska fattigdom? Lyssna på nytänkande case från näringslivet om hur starka aktörer jobbar med de globala målen i sin affärsstrategi.

Kaj Török, informations- och hållbarhetschef, Max Burger
Karin Stenmar, chef hållbarhet Folksamgruppen
Linda Andersson, policy och påverkan, Vi-skogen
Louise König, moderator

I samarbete med: Vi-skogen

Hur värderelevant och tillförlitlig är de svenska bolagens hållbarhetsrapportering?
Hur hållbart är ditt bolag egentligen? Hur kan du kommunicera bolagets prestation?

Finansmarknadens aktörer kräver i allt större omfattning bättre och mer relevant information till sina analyser. Samtidigt tvingar den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning cirka 1 600 bolag i Sverige att rapportera så kallad icke-finansiell information. Här analyseras och diskuteras bolagens förmåga att redovisa och rapportera relevant och tillförlitlig information.

Anita Lindberg, ordförande Swesif och ansvarig för analys och strategisk utveckling inom EGS och hållbart värdeskapande på Alfred Berg
Susanne Arvidsson, docent, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Moderator: Mikael Salo, Aktuell Hållbarhet

Talare tillkommer

13:45
Lokalbyte

13:55
Nya affärsmodeller med hjälp av digitalisering
Blockchain, big data, artificiell intelligens, internet of things och femtech. Aldrig tidigare har det funnits så många digitala verktyg för att skapa nya lönsamma och hållbara affärsmodeller.

Fredrik Heintz, lektor och AI-expert
Christian Landgren, vd på iTeam
Maria Gårdlund, vd på Sweco IT
Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova

Moderator: MIkael Salo, Aktuell Hållbarhet

Hållbarhet och klimat som affärsdrivare på en global marknad
Kan man se att företag som arbetar med hållbarhet är mer framgångsrika än andra? Lyssna till ett samtal om kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet, globala konsumenttrender och hur attraktionskraften i klimatsmarta innovationer kan användas som en verklig affärsdrivare.

Lin Lerpold, professor, Misum Handelshögskolan i Stockholm
Eva Karlsson, vd, Houdini Sportswear
Magnus Wikström, CTO, Billerud Korsnäs
Moderator: Jenny Stiernstedt, Dagens industri

I samarbete med: Billerud Korsnäs

Så skapas engagemang av ditt hållbarhetsarbete
Kunders intresse för, och kanske framförallt krav på, företags hållbarhetsarbete är sedan länge ett faktum för de flesta företag. Nära hälften av alla svenska företag upplever dessutom ett ökat tryck från medarbetarna när det gäller hållbarhetsfrågor, enligt en färsk rapport från PwC.

Hör tre av Sveriges största företag berätta om hur hållbarhet blivit en integrerad del av affärsstrategin, och hur arbetet kan öka affärsvärde och stärka varumärket bland kunder och medarbetare.

Daniel Stattin rådgivare, PWC
Linda Nyberg, marknad- och kommunikationschef, Apoteket
Felicia Reuterswärd, sustainability manager, H&M Sweden
Sofia Skoog, chef finansiering och partnerskap, Rädda Barnen
Anna Augustson, hållbarhetsstrateg, Telia
Moderator: Åsa Julin

I samarbete med: Rädda barnen

Tjänstefiering och 3D-teknik för hållbara affärsmodeller
Tjänstefiering och additiv tillverkning. Den tid när material och råvaror var billiga och obegränsade är ohjälpligen förbi. Den som vill tjäna pengar i framtiden behöver se över och optimera sina affärsmodeller och resursflöden. På detta pass blir det fokus på tjänstefiering och resurssmart produktion med hjälp av additiv tillverkning och 3D-teknik.

Helena Nordin, Hållbarhetschef, Advania Sverige
Madeleine Bergrahm, Hållbarhetschef Norden, HP
Daniel Ljungstig, vd, 3DVerkstan Nordic
Moderator: Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet

I Samarbete med: HP

14:40
Paus

15:10
Nya krav från ägarna - så kommer de att se ut
Kraven från investerare och ägare ökar konstant. Möt experterna och hör dem berätta hur de ser på utvecklingen och vad ägare kommer att förvänta sig av sina bolag de närmsta åren.

Anna Ryott, ordförande på Summa Equity
Magnus Emfel, WWF
Maria Mähl, Head of Nordics, Arabesque
Moderator: Lotta Edling, Dagens industri & Bonnier News

Workshop: Hur ska akademin förbereda de som ska leda framtidens affärsliv och näringsliv?
Vilken kompetens och vilka färdigheter behöver morgondagens ledare för att kunna förstå och lösa stora samhällsutmaningar, samtidigt som de ska leverera positivt resultat? Vilka behov ser företag? Hur ser akademin på kompetensbehovet?
På detta seminarium diskuteras framtidens kompetensbehov och hur näringslivet och akademin i större utsträckning bör samverka för att säkra den kompetens som krävs.

Fredrik Andersson, rektor, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Susanne Arvidsson, docent, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Representanter från näringslivet
I Samarbete med: Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Innovation och hållbar förnyelse - en strategisk utmaning för styrelsen.

Innovations- och hållbarhetsfrågor är många gånger avgörande för ett företags fortlevnad och väntas öka i betydelse framöver. Att hantera båda kan vara svårt då innovation hänger ihop med risk och hållbarhet med ansvarstagande. Utmaningen framöver ligger därmed i att få styrelsen att både vara innovationsdriven och agera hållbart. Vad krävs, vad gör de styrelser som lyckas och vad finns det för barriärer? Vilka exempel på verktyg och metoder för innovativt och hållbarhetsfrämjande styrelsearbete finns att tillgå?

Johan Kuylenstierna, vice ordförande Klimatpolitiska Rådet
Marie Ehrling, styrelseordförande Telia Company
Jessica Stark, vd Styrelseakademin Stockholm
Thomas von Koch, VD EQT,
Sara Öhrvall, Styrelseledamot Vinnova, SEB Chief Digital, Customer Experience and Communication
Moderator: Mikolaj Norek, Forum for Innovation Management (FIM)

I Samarbete med: Vinnova

Så kan svenska företag ta ett globalt ledarskap
Att öka transparensen i leverantörskedjan är it-branschens viktigaste hållbarhetsfråga. Det blev tydligt när Atea, genom en omfattande analys bland nordiska it-köpare, kartlade it-branschens viktigaste hållbarhetsutmaningar.

Initiativet Atea Sustainability Focus har fått stort genomslag globalt och bland annat hyllats av årets fredspristagare Dr Mukwege. Det har också bidragit till att it-branschen accelererat arbetet för ökad transparens via sitt samarbetsorgan Responsible Business Alliance.

Svenska företag har stora möjligheter att ta ett globalt ledarskap för en positiv utveckling av samhället, vilket samtidigt minimerar risk och skapar affärer. Här får du höra mer om hur det kan gå till.

Magnus Sallbring, kultur och marknadschef, Atea
Kajsa Nylander, hållbarhetsansvarig sortiment och inköp, Systembolaget

Fler talare tillkommer

I samarbete med: Atea

15:55
Lokalbyte

16:05
Cirkulära affärsmodeller - så händer det
Ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan. Allt fler företag vittnar om vinsterna med cirkulära affärsmodeller. Hör Sveriges främsta experter och pionjärer berätta hur den cirkulära omställningen och hur den kan ske också på ditt företag.

Anders Wijkman, ordförande för Återvinningsindustrierna och nätverket Circular Sweden
Ola Degerfors, vd och grundare på Hygglo
Maria Wetterstrand, vd, Miltton purpose

16:30
Vad kännetecknar en hållbar ledare?

Ledare som prisats för sitt hållbara ledarskap delar med sig av sina erfarenheter. Vad kännetecknar ledare som bidrar till en positiv transformation av samhället och samtidigt driver lönsamma verksamheter?

Karin Bodin, vd Polarbröd
Eva Karlsson, vd Houdini Sportswear

16:40
Så kan AI och big data förbättra företagens arbete med social hållbarhet

Georg Kell har varit med och grundat UN Global Compact och arbetar i dag med att utveckla AI och big data för att mäta företags arbete med social hållbarhet och mänskliga rättigheter. Områden som enligt Georg Kell länge har varit svaga länkar för företag som vill vara hållbara.

Georg Kell, fd CEO på UN Global Compact och ordförande på Arabesque.

17:00
Mingel

Pris: 6 900 kr, exkl. moms för dig som arbetar i privat sektor och 3 900 kr, exkl moms för dig som arbetar inom offentlig sektor eller frivilligsektorn

Plats: Grand Hotel, Stockholm

Adress: Södra Blasieholmshamnen 8, 111 48 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.78' O 18°4.527'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier