Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Hållbarhetsredovisning i praktiken

Miljö- & naturvård

Tisdag 19 september 2017 klockan 09.00–onsdag 20 september 2017 klockan 17.00 i Stockholms stad

Hållbarhetsredovisning i praktiken – från idé till lansering

Anmäl dig/köp biljett ...

Denna praktiskt inriktade tvådagarsutbildning handlar om hur du steg för steg tar fram en hållbarhetsredovisning från idé till lansering.

Vi går vi igenom hur du arbetar med processens olika faser – att ta reda på vilka hållbarhetsområden som redovisningen ska fokusera på, vilka ramverk och riktlinjer som är lämpliga, hur man tar fram nyckeltal, skriver engagerande texter och skapar visuella uttryck som skapar en trovärdig och attraktiv hållbarhetsredovisning.

Allt fler företag väljer att hållbarhetsredovisa och den nya redovisningslagen, som innebär att alla större bolag måste hållbarhetsrapportera, förväntas medföra att betydligt fler företag kommer att redovisa sitt hållbarhetsarbete i sina årsredovisningar.

Grunden för att ta fram en trovärdig och korrekt hållbarhetsredovisning är självklart att välja vilka områden där organisationen har sin största hållbarhetspåverkan och att utifrån det ta fram korrekt data. Men för att redovisningen ska läsas och engagera är det lika viktigt att fakta och andra underlag lyfts fram på ett sätt som når fram till mottagaren.

Denna utbildning syftar till att lära dig hur gör allt detta.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

– Hållbarhetsredovisning som koncept: Vi tittar på exempel på olika typer av hållbarhetsredovisningar, redovisningsformer, ramverk och riktlinjer.

– Fokus på det väsentliga – hur arbetar vi med att lägga strukturen får vår redovisning, med hjälp av väsentlighetsanalyser, intressentdialoger osv.

– Transparens och autenticitet: Att använda fakta för att bygga trovärdighet. Att beskriva riktning, koppla kommunikationen till strategi, mål och faktiska dataunderlag

– Hur du kan målgruppsanpassa er hållbarhetsredovisning och också nyttja den i andra delar av er externa och interna kommunikation.

– Redovisningens visuella uttryck och bildspråk: Så skapar du en hållbarhetsredovisning som är varumärkesbyggande och engagerande, och som undviker schablonbilder och stereotyp kommunikation.

– Infografik och visualisering av data.

– Storytelling: Hur man kan skriva för att väcka intresse och engagera

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och de som berörs hållbarhetslagen och hur standarder och fakta ska omvandlas till attraktiv kommunikation, till exempel:

– Kommunikatörer
– Marknadsförare
– AD/grafiska formgivare
– Copywriters och skribenter
– HR
– Miljö-, hållbarhets- och CSR-chefer
– Miljösamordnare

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som kursdeltagare ska få:

Gedigen kunskap om hur en bra process för arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning kan se ut, och tips och fallgropar i de olika delmomenten.

Kunskap om de olika alternativ som finns för ramverk och riktlinjer som kan användas för hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning.

Kunskap om hur hållbarhetsrapportering kan länkas till övrig rapportering, såsom vid styrning, riskanalyser, insamling av data osv.

Kunskap och inspiration för att själv kunna ta fram visuella uttryck, bildspråk och infografik som skapar trovärdiga och attraktiva hållbarhetsredovisningar.

Kunskap och inspiration och för att kunna arbeta med storytelling och trovärdiga och engagerande texter till hållbarhetsredovisningar.

Förståelse för hållbarhetsredovisningen och dess roll i verksamhetens hållbarhetskommunikation.

PROGRAM

DAG 1

09.00 Välkomna och introduktion
Om syftet med den här utbildningen och deltagarnas förväntningar

09.15 Hållbarhetsredovisning som koncept
Vi berättar om, och diskuterar kring, hur hållbarhetsredovisningen förhåller sig till övrig kommunikation och marknadsföring. Vi tittar på exempel på olika typer av hållbarhetsredovisningar och särskilt på exempel där verksamheter har tydliga budskap som genomsyrar all kommunikation.

10.00 PAUS

10.20 Redovisningsformer, ramverk och riktlinjer
Vi ger ordentlig inblick i de ramverk och riktlinjer som används för hållbarhetsarbetet och hållbarhetsredovisning. Vi berör frivilliga såväl som lagstiftade, såsom EU-direktivet för hållbarhetsrapportering, Global Reporting Initiative (GRI), FN:s Global Compact, ISO 26000, NASDAQs riktlinjer och FN:s Agenda 2030.

12.00 LUNCH

13.00 Att bestämma innehåll – om väsentlighet och intressentdialog
Om hur vi definierar hållbarhet för oss och skapar en lämplig struktur för redovisningen. Att involvera intressenter och fokusera på det mest väsentliga.

Övning: Planering av en väsentlighetsanalys och intressentdialog

14.45 PAUS

15.00 Målgruppsprioritering och kanalval – till vem når vi ut, och hur?
Extern spridning och intern förankring. Selektering och anpassning till prioriterade målgrupper. Att arbeta med strategiskt kanalval.

16.00 Inspirationsinslag – lyssna på en erfaren redovisare
Vi bjuder in ett företag som gästföreläser om deras erfarenheter av hållbarhetsredovisning.

16.45 Vi summerar dagen

17.00 Slut dag 1

DAG 2

09.00 Kort återblick och framåtblick
Vi tar en kort diskussion kring gårdagens viktigaste lärdomar och berättar om syftet med dag 2.

09.15 Projektplanering och intern involvering
Om hur man organiserar arbetet. Projektgrupper, styrgrupper osv. Exempel på tidplaner och hur man arbetar med korrekturvändor etc. Att hitta interna och externa resurser till projektet. Om vikten av att dokumentera ner processen.

10.00 PAUS

09.15 Redovisningens visuella uttryck och bildspråk
Varumärkesbyggande, engagerande, unikt… Varför ser redovisningarna så ofta tvärt om ut? Vi går igenom olika exempel på hur man kan göra redovisningen lättillgänglig och intresseväckande och resonerar kring innehåll och utformning. Hur hittar man ett unikt visuellt uttryck för hållbarhetsfrågorna som ankrar i det egna varumärket? Och hur undviks schablonbilder och stereotyp kommunikation?

11.00 Infografik och visualisering av data
Att arbeta med infografik är ett sätt att lyfta fram och skapa intresse kring viktiga nyckeltal och data. Det handlar också om att vara transparent och bygga trovärdighet genom sättet att redovisa informationen. Vi tittar på inspirerande exempel, går igenom vad som är viktigt att tänka på för att hitta en balans mellan att väcka nyfikenhet och att vara informativ och tydlig. Vi tittar också på exempel på hur infografiken kan brytas ut och spridas i olika kanaler för att skapa mervärde.

Övning: Vi gör en kreativ och hands-on övning utifrån den egna verksamheten, alt ett fiktivt företag, där vi skissar på nya sätt att visualisera data.

12.00 LUNCH

13.00 Infografik och visualisering av data (forts)

14.45 PAUS

15.00 Transparens och autenticitet
Greenwashing vs greenmuting. Att använda fakta för att bygga trovärdighet. Att beskriva riktning, koppla kommunikationen till strategi, mål och faktiska dataunderlag – ”walk the talk”. Vi reflekterar kring vikten av att våga lyfta de svåra och kanske olösta hållbarhetsfrågorna och problematisera kring redovisningens innehåll. Metoder för att låta olika röster komma till tals i redovisningen diskuteras.

15.45 Att skriva
Content marketing / storytelling. Hållbarhetsrapporterna har ofta ett torrt och redovisande språk. Hur kan vi paketera frågorna på ett säljande sätt? Hur hittar vi nerven i berättelsen? Hur ska man skriva för att väcka intresse, engagera och kanske till och med beröra? Vi tittar på exempel och resonerar kring olika grepp och

16.30 Summering
• Sammanfattning
• Reflektioner

17.00 Avslut

Pris: 14 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Adress: Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.867' O 18°3.186'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier