Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Hållbarhetsredovisning för nybörjare

Miljö- & naturvård

Tisdag 16 januari 2018 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

De grundläggande stegen mot en första hållbarhetsredovisning

Anmäl dig/köp biljett ...

Denna praktiskt inriktade utbildning är framtagen speciellt för dig som är ny inom hållbarhetsredovisning.

Du får bland annat lära dig hur du identifierar och väljer vilka frågor som ska redovisas och lägger upp arbetsprocessen. Vi går också igenom hur du kan förhålla dig till de ramverk och riktlinjer som finns och hur du enkelt och tydligt kan redovisa riskhantering.

Vi går igenom de grundläggande stegen mot en första hållbarhetsredovisning och implementering av en strategisk arbetsprocess. Du kommer att få börja identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är era viktigaste att redovisa med verktyg för omvärldsanalys, undersökning av er värdekedja och kartläggning av era intressenter.

Utbildningen går också igenom nya lagkrav och ger en överblick av ramverk som kan vara användbara i ert arbete, men framför allt arbetar vi praktiskt med metoder som du kan använda efter utbildningen.

Det är en interaktiv utbildning där du som deltagare har stor möjlighet att ställa frågor och göra praktiska övningar som utgår ifrån din organisation.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

Trender och krav kring hållbarhetsredovisning

Affärsnyttan med hållbarhetsredovisning, riskhantering och personalperspektiv

Viktiga steg i en effektiv arbetsprocess

Effektiv omvärldsanalys, verktyg som erbjuder genvägar

Analys av värdekedja och viktiga hållbarhetsfrågor i den

Överblick av intressenter och viktiga hållbarhetsfrågor för dem

Prioritering av hållbarhetsfrågor att redovisa

Insamling och presentation av data

Olika ramverk hur de kan bli verktyg i implementering och kommunikation

Reflektion kring ert företags styrkor och svagheter

MÅLGRUPP:
Utbildningen riktar sig till dig till dig som är ny inom hållbarhetsredovisning och behöver kunskap för att komma igång.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med utbildningen är att du som deltagare ska få kunskap och handfasta tips på steg och metoder för att arbeta fram en hållbarhetsredovisning.
Utbildningen ska ge dig en bra överblick, en god bild av vad man bör fokusera på, samt illustrativa och tydliga exempel.

Program

9.00 Välkomna och introduktion

9.10 Trender och krav kring hållbarhetsredovisning

Hur förändras landskapet, vilka är de yttre kraven och förväntningarna?

9.30 Affärsnyttan med hållbarhetsredovisning, riskhantering och personalperspektiv

Hur kan ditt företag vinna på att hållbarhetsredovisa?

Hur kan hållbarhetsredovisning leda till bättre riskhantering och ökat personalengagemang?

9.50 Viktiga steg i en effektiv arbetsprocess

Vi går igenom vilka steg ni bör planera för och hur de kan utföras.

10.00 PAUS

10.20 Effektiv omvärldsanalys, verktyg som erbjuder genvägar

Det finns många verktyg för att hamna rätt med sin hållbarhetsredovisning, vi tipsar om metoder och genvägar.

10.45 Analys av värdekedja och viktiga hållbarhetsfrågor i den

Vi granskar värdekedjan och vad den säger oss om frågor och avgränsning av hållbarhetsredovisning.

11.45 Överblick av intressenter och deras viktiga hållbarhetsfrågor

Intressenter är en värdefull källa som kan hjälpa er med er hållbarhetsredovisning, vi samtalar om hur.

12.00 LUNCH

13.00 Forts. intressenter

14.00 Prioritering av hållbarhetsfrågor att redovisa

Less is more, vi resonerar om metoder för att prioritera och avgränsa er hållbarhetsredovisning.

15.00 PAUS

15.15 Insamling och presentation av data

Hur kan datainsamling gå till? Vilka är de vanliga fallgroparna och vilka verktyg finns?

15.45 Olika ramverk hur de kan bli verktyg i implementering och kommunikation

Vi ger en effektiv överblick över många olika ramverk och hur ni kan förhålla er till den stora mängd olika ramverk och riktlinjer som finns.

16.30 Reflektion och frågor

Vi avslutar dagen med att göra en kort analys av ert nuläge, era styrkor och svagheter, samt besvarar frågor.

17.00 Avslut

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Plats: Mindset Konferens, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm

Adress: Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.955' O 18°3.618'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier