Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Hållbarhetsarbete i anläggningsprojekt

Miljö- & naturvård

Tisdag 20 oktober 2015 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Praktiskt hållbarhetsarbete i anläggningsprojekt

Anmäl dig/köp biljett ...

Hållbarhetsfrågor och hållbarhetscertifierings-system är relativt nytt i anläggningsbranschen, men är ett område som växer snabbt! Miljörapporten erbjuder en utbildning för dig som vill veta mer om vad hållbarhet innebär i anläggningsprojekt och vill få praktiska exempel och verktyg för hållbarhets-styrning.

Under denna heldagsutbildning får du veta mer om vilka drivkrafter som finns för hållbarhetsarbetet och vilka de viktigaste hållbarhetsfrågorna i branschen är utifrån en utblick i Sverige och internationellt. Du får också konkreta exempel på verktyg som t.ex. hållbarhetsramverk, certifieringssystem, klimat-kalkyler och upphandlingskrav, och hur de kan användas för ett systematiskt arbete med hållbarhetsstyrning i anläggningsprojekt.

Utbildningen utgår till stor del från fallstudier eller genomförda projekt.

Målgrupp för utbildningen
Beställare inom privat sektor, stat och kommun, samt projektledare och hållbarhetssamordnare hos konsulter och entreprenörer.

Utbildare är Stefan Uppenberg, Sara Hjelm och Rebecca Johansson.

Stefan är hållbarhetskonsult på WSP och är en av Sveriges främsta experter på hållbarhetsfrågor i infrastrukturprojekt. Han varit med och drivit utvecklingen inom området i mer än 15 år, främst med inriktning på livscykelanalys, miljövarudeklarationer (EPD) och hållbarhetscertifieringssystem som CEEQUAL. Stefan är ordförande för branschsamarbetet HCA (Hållbarhetscertifiering av anläggningsprojekt) inom SGBC (Sweden Green Building Council). Han leder även Trafikverkets utveckling av verktyg för att göra klimatkalkyler för infrastrukturprojekt och hur man kan arbeta med konkreta klimateffektiviseringsåtgärder i projekt, bl.a. i Förbifart Stockholm och Västlänken, genom t.ex. formulering och uppföljning av upphandlingskrav.

Sara är konsult och projektledare på WSP med snart 15 års erfarenhet av rådgivning kring företags och myndigheters arbete med miljö och CSR. Hon har bred kunskap om att arbeta med hållbarhetsfrågan på en strategisk nivå med utgångspunkt i ramverk som FN Global Compact, ISO 26 000, GRI, SA 8000 eller omvärldsfaktorer. Sara har erfarenhet av att utveckla och följa upp leverantörskrav från flera olika branscher, bland annat livsmedel och second hand, och är med och driver GreenChain – nätverket för hållbara leverantörskedjor.

Rebecca arbetar som hållbarhetskonsult på WSP. Hon är specialiserad på hållbarhetsstyrning av anläggningsprojekt och är en av landets främsta experter på hållbarhetscertifieringssystemet CEEQUAL och har stor erfarenhet av certifiering av anläggningsprojekt. I dagsläget arbetar Rebecca med uppstart av en branschplattform för ökad hållbarhet i anläggningsbranschen, ett branschsamarbete med syftet att skapa ett samverkansforum för anläggningsbranschen.

Pris: Ordinarie pris 5 900 kr exkl. moms. Pris för prenumerant på tidningen MiljöRapporten och/eller MiljöRapporten Direkt är 4 900 kr exkl. moms.

Anmälan: Anmälan till kursen är bindande, dock sker avbokning utan kostnad om avbokningen sker senast 30 dagar före kurstillfället.

Plats: Stockholm

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier