Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Hållbarhet för bygg och fastighetsbolag

Miljö- & naturvård

Torsdag 23 april 2020 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Onlinekurs: Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag - åtgärder, följa upp, kommunicera

Anmäl dig/köp biljett ...

Denna lärarledda onlineutbildning handlar om hur aktörer i bygg- och fastighetsbranschen kan arbeta metodiskt och långsiktigt med hållbarhetsfrågor för att möta de snabbt växande kraven från slutkunder, investerare och andra intressenter.

Du får både kunskap om branschens viktigaste utmaningar och praktiska verktyg för att välja ut de viktigaste frågorna för ditt företag, hur du sätter upp mål, samt hur du följer upp, rapporterar och kommunicerar hållbarhetsarbetet.

Om Utbildningen
UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

De viktigaste miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekterna inom bygg- och fastighetssektorn

Hur du kan arbeta med frågor som klimat, material, avfallshantering, trygghet och mångfald

Hur du gör intressentdialoger och väsentlighetsanalyser för att prioritera vilka som är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för slutkunder, investerare och andra intressenter

Metoder för att prioritera vad som är viktigt för ditt företag

Hur du sätter upp tydliga mål

Hur du följer upp hållbarhetsarbetet

Hur du kommunicerar och rapporterar externt och internt

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få fördjupade kunskaper i de hållbarhetsutmaningar som är viktigast för bygg- och fastighetsbranschen och kunna identifiera vilka hållbarhetsfrågor din organisation bör arbeta med för att göra skillnad och möta förväntningar från olika intressenter.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som ansvarar för och/eller arbetar med hållbarhet i sin organisation inom bygg- och fastighetsbranschen, till exempel:

Miljö- och hållbarhetschefer, -samordnare eller liknande
KMA-ansvariga, -samordnare
Projektchefer, -ledare
Företagsledning

Pris: 8 900 kronor exklusive moms

Plats: Detta är en onlinekurs

Adress: Detta är en onlinekurs

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier