Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Hållbara investeringar

Miljö- & naturvård

Onsdag 5 april 2017 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Hållbara investeringar – förvalta kapital utifrån miljö, klimat och sociala aspekter

Anmäl dig/köp biljett ...

Denna utbildning, som riktar sig till både kapitalägare och förvaltare, ger dig kunskaper och praktiska verktyg i hur man arbetar strukturerat med hållbara investeringar.

Utbildningen går bland annat igenom internationella riktlinjer, hur man gör hållbarhetsanalyser av miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor, olika screeningmetoder och hur man investerar hållbart i olika sektorer.

Den här utbildningen syftar till att ge dig kunskaper i hur din organisation undviker negativ påverkan på klimat, miljö och mänskliga rättigheter och istället väljer det som både är bra hållbarhetsalternativ och ger god avkastning.

Metoderna för att investera hållbart är många, och investerare ställs inför flera vägval för att uppnå de kombinerade finans- och hållbarhetsmålen. Den här utbildningen lägger stor vikt vid hur du själv kan strukturera ditt arbete med hållbara investeringar.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Finansiella risker och möjligheter som klimat, miljö och mänskliga rättigheter kan medföra
– Hur kapitalplaceringar kan bidra till en hållbar utveckling utan att avkastningen minskas
– Internationella riktlinjer och trender för hållbara investeringar
–De vanligaste strategierna för hållbara investeringar
– Metoder för hur kapitalägare och förvaltare kan göra hela sitt innehav mer klimatvänligt
– Hur man gör en hållbarhetsanalys av miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor på sektornivå
– Hur man gör en hållbarhetsanalys av ett börsnoterat bolag
– Hur man kan använda ”engagement” som ett effektivt verktyg för att påverka portföljbolag i en mer hållbar riktning
– Hur man kan rapportera resultat från hållbara investeringar

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att du som deltagare ska få:
– verktyg och kunskap för att kunna bedöma bolag utifrån ett hållbarhetsperspektiv
– en god förståelse för när olika metoder för hållbara investeringar är lämpliga att använda
– kunskap om vad hållbara investeringar innebär för de vanligaste tillgångsslagen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL
Den här utbildningen riktar sig till dig som behöver verktyg och metoder för hållbara investeringar antingen direkt i ditt arbete med kapitalplaceringar eller för att kunna leverera tjänster till dem som jobbar direkt med hållbara investeringar, samt till dig som av andra skäl behöver en allmän förståelse för hållbara investeringar i ditt arbete, till exempel:
– Ägarstyrningsansvariga
– Chef för kapitalförvaltning
– Portfölj- och fondförvaltare
– Finansiell rådgivare
– Finansanalytiker
– Konsulter
– Tjänsteleverantör till finans- eller hållbarhetssektorn
– Hållbarhetsansvariga
– IR-ansvariga

Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Adress: Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.865' O 18°3.176'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier