Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Hållbar upphandling

Miljö- & naturvård

Tisdag 15 november 2016 klockan 09.00–16.30 i Stockholms stad

Hållbar upphandling – att ställa och följa upp miljökrav och sociala krav

Anmäl dig/köp biljett ...

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet.

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

Denna utbildning lär dig hur du utifrån lagstiftningen kan ställa och följa upp hållbarhetskrav i offentlig upphandling. Krav som gör skillnad för miljö och människor och som driver på hållbarhetsarbetet.

Kursen ger dig goda exempel på lyckade hållbara upphandlingar och du får lära dig hur du på ett innovativt, strategiskt och effektivt sätt kan ta hänsyn till miljö- och sociala aspekter i dina upphandlingar, från början till slut.

VI GÅR IGENOM:
1. Grunden för miljökrav och sociala hänsyn inom offentlig upphandling
– Vilka juridiska förutsättningar finns att ställa miljökrav och ta social hänsyn i offentliga upphandlingar
– Kort om upphandlingslagstiftningen
– På vilka sätt kan hänsyn tas i upphandlingens olika faser?
– Vilka typiska krav ställs och vilka krav får ställas?
– Inom vilka typer av upphandlingar kan du/bör du ställa miljökrav och ta sociala hänsyn?

2. Vad innebär den kommande lagstiftningen för den hållbara upphandlingen?
– Miljökrav och social hänsyn enligt EU-lagstiftningen
– Vilka är de största förändringarna i den nya upphandlingslagstiftningen kopplade till miljökrav och social hänsyn? Hur kommer du att påverkas?

4. Aktuell rättspraxis
– Genomgång av aktuella och intressanta rättsfall rörande miljökrav och sociala hänsyn
– Hur kan du dra lärdomar av prövningar för att förstå rådande och framtida praxis gällande hållbara upphandlingar?

5. Att arbeta strategiskt för att genomföra hållbara upphandlingar
– Hur kan du styra upphandlingen mot att bli hållbar i behovs- och marknadsanalysen?
– Vilken styrning och kompetens krävs för att kunna arbeta strategiskt med miljö- och social hänsyn?
– Vilka verktyg kan du använda för att mer strategiskt och effektivt genomföra hållbara upphandlingar? Vilka stödsystem kan du använda?

6. Vad kan du ställa för krav?
– Hur och var ska villkoren utformas för att vara tillåtna? Obligatoriska krav, uppförandekod, särskilda kontraktsvillkor, bonus eller vite?
– Hur kan en uppförandekod utformas?
– Hur kan särskilt kontraktsvillkor utformas?
– Hur kan du säkerställa att leverantörer kan leverera det som upphandlas när du ställer miljö- och sociala krav?

7. Att följa upp ställda krav
– Hur skiljer sig uppföljningen mellan miljö- och sociala krav? Vad ska och kan följas upp? Vilka krav på bevis kan man ställa?
– Hur genomför du en effektiv avtalsuppföljning när du har ställt miljö- och sociala krav i upphandlingen?– – Vem ska ansvara för avtalsuppföljningen? Hur tydliggöra ansvarsfördelningen? När ska avtalen följas upp?Hur kan man agera mot en leverantör som misskött sig avseende hållbarhetskrav upphandling?

8. Hur fungerar det i praktiken – inspirerande exempel
– Vilken upphandling är det som den upphandlande myndigheten ska genomföra?
– Vad vill vi den upphandlande myndigheten nu, vad är rimligt?
– Benchmarking (frågeställningar av vikt: Hur ser omvärlden ut? Vad finns att tillgå? Hur mycket kostar det? Är det värt pengarna?)
– Formulera miljökraven i AF så det inte kan missförstås – hur gör man?
– Koppla viten till miljökraven – uppföljning – hur gör man?
– Vid avtalsstart presentera vad kraven betyder och hur den upphandlande myndigheten kommer att jobba med uppföljning.
– Uppföljningens olika delar och metoder

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till upphandlare och inköpare, och andra som är intresserade av att lära sig mer om hållbar upphandling, till exempel:
– Upphandlare och inköpare
– Miljö- och hållbarhetschefer
– Miljösamordnare.
– Leverantörer
– Jurister

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att ge deltagaren kunskaper i:
– Lagstiftning och rättspraxis rörande hållbar upphandling
– Hur du ställer miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling
– Hur du följer upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling

Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Adress: Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.164' O 18°4.561'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier