Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Hållbar sjukvård

Miljö- & naturvård

Torsdag 5 september 2019 klockan 09.00–16.30 i Stockholms stad

Hållbar sjukvård - så arbetar du med miljö och hållbarhet i sjukvården

Anmäl dig/köp biljett ...

Här är utbildningen som ger dig kunskap om hur du arbetar med miljö och hållbarhet inom sjukvården, vare sig du själv arbetar i sjukvården eller är en leverantör. Du får kunskaper om vad som skapar en hållbar sjukvård, alltifrån organisation, lagstiftning och hur du engagerar medarbetare. Du får grundkunskaper om avfall, läkemedel, inköp, klimat, transporter och kemikalier.

Hållbar sjukvård inkluderar alltifrån minskade utsläpp av läkemedel i miljön till energieffektivisering av sjukhusbyggnader. Under kursen varvas teoretiska moment med övningar, där du som deltagare kan ta upp frågor som rör ditt arbets- och ansvarsområde. Efter utbildningen har du fått djupare kunskap om sjukvårdens utmaningar inom hållbarhet och hur de kan lösas.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

– Vad som gör sjukvården så speciell när det kommer till miljöarbete och vilka hållbarhetsfrågor är specifika för sjukvården, till exempel läkemedel i miljön, smittförande- och annat farligt avfall och kemikalier i material
– Hur man arbetar med inköp och leverantörer
– Miljötekniklösningar specifika för hälso- och sjukvården
– Relevant lagstiftning
– Management: Ledningssystem, hållbarhetsrapportering och andra verktyg för att styra verksamheten
– Goda exempel från regioner, landsting, privat sjukvård och leverantörer
– En internationell utblick, hur arbetar andra länder med frågan.

MÅL MED UTBILDNINGEN

Att du som deltagare ska få kunskaper och färdigheter i hur ni kan arbeta med miljö och hållbarhet i din verksamhet.

Kunskap i miljölagstiftning och annan lagstiftning som har betydelse för hälso- och sjukvårdens hållbarhetsarbete

Kunskap om sjukvårdens utmaningar inom hållbarhet och hur de kan lösas

Exempel på miljöteknik, innovation, företagssamarbeten som bidrar till en hållbar sjukvård
Kunskap om hur ni kan arbeta med avfall, läkemedel, inköp, klimat, transporter och kemikalier

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Miljöombud, miljösamordnare, miljöchefer, ledande befattningshavare och andra anställda i privat och offentlig sjukvård.

Leverantörer till sjukvården som behöver en större insikt i sjukvårdens arbetssätt, fokusområden och utmaningar

Konsulter, advokater, revisorer med sjukvården som kund och som tangerar hållbarhetsområdet.

Program

08.30-09.00 Registrering samt servering av kaffe och smörgås.

09.00-10.00 Introduktion till hållbar sjukvård och internationell utblick

Utbildningen inleds med en introduktion till vad hållbar sjukvård innebär. Vad menar vi när vi talar om hållbar sjukvård?

Därefter gör vi en internationell utblick och tittar på hur arbetet ser ut utanför Sveriges gränser. Du får en jämförelse med arbete i Sverige och vi tittar på nationella exempel.

10.00-10.30 Miljölagstiftning

Dagen fortsätter med en genomgång av miljölagstiftning och annan lagstiftning av särskild betydelse för hälso- och sjukvårdens hållbarhetsarbete.

10.30-12.00 Miljöfrågorna i hälso- och sjukvården

Vi fortsätter med att fördjupa oss inom ett antal frågor som rör miljön. Vi går igenom:

Avfall och smittförande avfall
Återvinning, avfallsminimering
Kemikalier och kemikaliehantering, regler och register
Transporter
Logistik – internt/externt
Energi, hur kan man minska?
Byggnader, bra och mindre bra exempel
Material, bra och mindre bra exempel
Läkemedel i miljön

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Goda exempel i hälso- och sjukvården

Inom hälso- och sjukvården finns flera exempel på hur man kan arbeta hållbart. Vi tittar på miljöteknik, innovation, företagssamarbeten och andra goda exempel som har bidragit till en hållbar sjukvård.

14.00-15.30 Inköp, styrning och redovisning

Inköp och leverantörskedjor – hur arbetar sjukvården aktivt med att förbättra inköpen och vad innebär det för leverantörerna?

Styrning och kontroll – Ledningssystem, lagefterlevnad och revision i hälso- och sjukvården.

Hållbarhetsredovisning i sjukvården, med fokus på rapporteringsramverket GRI

15.30-16.15 Att engagera medarbetare i hållbarhetsfrågor

Vi tittar på hur du kan få dina medarbetare engagerade i hållbarhetsarbetet. Hur gör vi för att skapa förändringar ur ett hållbarhetsperspektiv?

16.15-16.30 Avslutande diskussion

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15 Stockholm

Adress: Hornsgatan 15, Stockholm

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier