Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Hållbar ekonomi

Miljö- & naturvård

Tisdag 14 mars 2017 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Anmäl dig/köp biljett ...

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten.

Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand.

Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Hållbar utveckling är en ödesfråga för mänskligheten och får allt större strategisk betydelse för företag i alla branscher. Många är övertygade om att satsningar på miljö, klimat och socialt ansvar i de flesta fall är bra för affärerna. Till exempel visar en undersökning utförd hösten 2015 av Demoskop att sju av tio svenska företag anser att hållbarhetsarbete är lönsamt.

För att gå från idé till handling och göra större satsningar kräver dock en företagsledning ett välgrundat beslutsunderlag med siffror på hur företagets intäkter och kostnader påverkas för att våga göra några större satsningar.

Denna utbildning syftar till att du ska lära dig hur du kan omsätta ett hållbarhetsprojekt till affärsvärde och därmed hur mycket projektet faktiskt är värt i kronor.

Under dagen går vi igenom en steg för steg-metodik för hur man kan räkna på företagets lönsamhet i ett hållbarhetsprojekt. Utgångspunkten är vedertagen metodik för hur investeringar traditionellt bedöms finansiellt, men applicerat på hållbarhetsområdet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

Hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar olika branschers lönsamhet
Hur man räknar på direkta effekter av hållbarhetsarbete (till exempel resursbesparing eller ökad försäljning)
Hur man räknar på indirekta effekter av hållbarhetsarbete (till exempel förbättrat varumärke och ökad kundlojalitet)
Hur man hanterar osäkerheter i kalkylen
Hur en företagsledning fattar sina beslut och vilka krav det ställer på beslutsunderlag för hållbarhetsinvesteringar
Vilka faktorer som är viktiga för olika målgrupper inom företaget när man vill ha igenom en hållbarhetsinvestering
Grundläggande ekonomiska begrepp som diskonteringsränta, ROI och nuvärdesprincipen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Denna utbildning vänder sig i första hand till de som arbetar med verksamheter som förväntas vara lönsamma, till exempel:

Miljö- och hållbarhetschefer.
Konsulter
Ekonomer
Affärsutvecklare
Företagsledning
Affärs- och produktansvariga som vill skapa ökat affärsvärde genom att integrera hållbarhet i sin affär

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att ge deltagaren:

Verktyg för hur man översätter ett hållbarhetsarbete till företagsekonomiskt affärsvärde
Förståelse för hur en företagsledning värderar hållbarhetsarbetet
En argumentationsmodell för hållbarhetsarbete utifrån affären

Program

09.00 Välkomna och presentation av kurs och kursdeltagare

09.30 När är hållbarhetsarbete lönsamt?
Exempel på företag som kunnat påvisa en konkret koppling mellan hållbarhetsaktiviteter och ekonomiskt resultat.

10.00 Direkta effekter
Vi går igenom första delen av metodiken – direkta effekter
– Ekonomiska begrepp – diskonteringsränta, resultat- och balansräkningens huvuddelar
– Sätta upp en investeringskalkyl för hållbarhetsarbetet
– Så hanteras och beskrivs osäkerheter i kalkylen
– Hur kopplar vi ihop vårt arbete med andra strategiska värden

10.30 PAUS

10.50 Fortsättning direkta effekter

12.00 LUNCH

13.00 Indirekta effekter
Vi går igenom andra delen av metodiken – indirekta effekter
– Vi sätter värden på saker som varumärke, lojala kunder mm
– Vi diskuterar rimliga antaganden för ökade intäkter och kostnadsbesparingar baserat på till exempel 5 % mer lojala kunder
– Riskmodeller
– Hur kopplar vi ihop vårt arbete med andra strategiska värden

14.50 PAUS

15.10 Målgrupper
– Vilka måste du övertyga för att få igenom din satsning?
– Så ställer man upp en investeringskalkyl så att en CFO blir trygg utan att marknadschefen somnar

15.40 Presentation
– Vi kommer under dagen gått igenom ett exempel case som grupperna nu presenterar och diskuterar.

16.30 – 17.00 Sammanfattning och avslut

Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Adress: Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.866' O 18°3.178'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier