Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Hållbar ekonomi

Miljö- & naturvård

Torsdag 8 september 2016 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Anmäl dig/köp biljett ...

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten.

Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för satsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar lönsamheten direkt och indirekt.

Hållbar utveckling är en ödesfråga för mänskligheten och får allt större strategisk betydelse för företag i alla branscher. Många är övertygade om att satsningar på miljö, klimat och socialt ansvar i de flesta fall är bra för affärerna. Till exempel visar en undersökning utförd hösten 2015 av Demoskop att sju av tio svenska företag anser att hållbarhetsarbete är lönsamt.

För att gå från idé till handling och göra större satsningar kräver dock en företagsledning konkreta siffror och ett välgrundat beslutsunderlag för att våga göra några större satsningar.

Denna utbildning syftar till att du ska lära dig hur du kan omsätta ett hållbarhetsprojekt till affärsvärde och därmed hur mycket projektet faktiskt är värt i kronor.

Under dagen går vi igenom en steg för steg-metodik för hur man kan räkna på lönsamheten i ett hållbarhetsprojekt. Utgångspunkten är vedertagen metodik för hur investeringar traditionellt bedöms finansiellt, men applicerat på hållbarhetsområdet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar olika branschers lönsamhet
– Hur man räknar på direkta effekter av hållbarhetsarbete (till exempel resursbesparing eller ökad försäljning)
– Hur man räknar på indirekt effekter av hållbarhetsarbete (till exempel förbättrat varumärke och ökad kundlojalitet)
– Hur man hanterar osäkerheter i kalkylen
– Hur en företagsledning fattar sina beslut och vilka krav det ställer på beslutsunderlag för hållbarhetsinvesteringar
– Vilka faktor som är viktiga för olika målgrupper inom företaget när man vill ha igenom en hållbarhetsinvestering
– Grundläggande ekonomiska begrepp som diskonteringsränta, ROI och nuvärdesprincipen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Denna utbildningar vänder sig i första hand till de som arbetar med verksamheter som förväntas vara lönsamma, till exempel:
– Miljö- och hållbarhetschefer.
– Konsulter
– Ekonomer
– Affärsutvecklare
– Företagsledning
– Affärs- och produktansvariga som vill skapa ökat affärsvärde genom att integrera hållbarhet i sin affär

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att ge deltagaren:
– Verktyg för hur man översätta ett hållbarhetsarbete till affärsvärde
– Förståelse för hur en företagsledning värderar hållbarhetsarbetet
– En argumentationsmodell för hållbarhetsarbete utifrån affären

Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Adress: Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.802' O 18°3.237'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier