Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Grundkurs i hållbarhet och CSR

Miljö- & naturvård

Onsdag 4 oktober 2017 klockan 09.00–16.30 i Stockholms stad

Grundkurs i hållbarhet och CSR

Anmäl dig/köp biljett ...

Har du precis börjat arbeta med hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR) eller är du intresserad av frågorna och vill veta mer?

Då passar denna grundkurs i hållbarhet och CSR utmärkt för dig! Du får lära dig hur företag arbetar med hållbarhet och hur man på ett sätt gör miljö och socialt ansvar till en integrerad och lönsam del av verksamheten. Teori och föreläsningar varvas med interaktiva övningar och kunskapsutbyte.

Denna utbildning lär dig hur man genom hållbarhet och CSR kan stärka organisationen, förbättra affärerna och attrahera de bästa medarbetarna och på så vis vara en kraft för förändring.

Du får en genomgång av grunderna i hållbarhet och samtidigt en intensivkurs i hur man skapar ett lyckat och effektivt CSR-arbete.

Fakta växlas med fallstudier för att ge dig en så bred och användbar grund som möjligt.

UNDER DAGEN GÅR VI IGENOM:

Historisk tillbakablick: Ansvarsbegreppet och områden när företag och organisationer arbetar med hållbarhet och CSR.

Lagar och riktlinjer: Genomgång av internationella konventioner och deklarationer, nationell lagstiftning samt de centrala branschinitiativ som påverkar hållbarhetsarbetet.

Motiv till hållbarhet: Utifrån case från såväl globala som nationella företag går vi igenom och diskuterar vilka motiv företag kan ha för att arbeta med hållbarhet och CSR och hur det kan vara en affärsmöjlighet.

Hållbarhet och CSR i praktiken: Processerna och framgångsfaktorerna för ett lyckat och effektivt arbete gås igenom, inklusive metoder för förberedande analyser, hjälpmedel för styrning och beskrivning av rapporteringsprocedurer och kommunikation av arbetet.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom privat, offentlig eller ideell verksamhet och vill lära dig vad hållbarhet och CSR handlar om och vilka faktorerna för ett lyckat hållbarhetsarbete är. Inga förkunskaper krävs.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att ge deltagarna:

Kunskaper i internationella riktlinjer och ramverk inom hållbarhet och CSR

Kunskaper i hur hållbarhet och CSR kan stärka företag och organisationer

Kunskaper i hur CSR och hållbarhet kan implementeras i verksamheten

PROGRAM

09.00 Välkomna

09.15 Introduktion till hållbarhet och CSR
Utbildningen börjar med en kort tillbakablick på hur CSR har utvecklats genom åren och orientering i floran av begrepp och områden som inkluderas i arbetet med hållbarhet och CSR. Denna del beskriver även ansvarsbegreppet och hur synen på företags skyldigheter vad det gäller ansvar har förändrats.

10.00 Lagar och riktlinjer
Utbildningen fortsätter med en översiktlig genomgång av internationella konventioner och deklarationer samt nationell lagstiftning och de centrala branschinitiativ som påverkar arbetet med hållbarhet och CSR. Tyngdpunkten ligger på det frivilliga initiativet UN Global Compact och hur dess tio principer påverkar företag.

11.00 Motiv till hållbarhet
Förmiddagen avslutas med en diskussion kring vilka motiv ett företag som arbetar med hållbarhet och CSR kan ha och hur det kan vara en affärsmöjlighet. För att ge inspiration går vi igenom case från ett flertal företag, såväl globala som nationella.

12.00 LUNCH

13.00 Hållbarhet och CSR i praktiken
Efter lunch är det dags att klargöra för hur en arbetsprocess för ett lyckat och effektivt arbete med hållbarhet och CSR kan implementeras i en verksamhet. Vi diskuterar arbetsprocessen och framgångsfaktorer och går igenom förberedande analyser och hjälpmedel för styrning.

15.00 PAUS

15.20 Hållbarhet och CSR i praktiken fortsättning
Efter en kaffepaus fortsätter genomgången av arbetsprocessen med genomgång och beskrivning av rapporteringsprocedurer och kommunikation av hållbarhets- och CSR arbete.

16.00 Sammanfattning och avslutande frågestund
Avslutningsvis sammanfattar vi dagen och ger utrymme för ytterligare frågor och kommentarer.

16.30 Kursen avslutas

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Plats: Sabis Konferens – Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Adress: Storgatan 19, 114 51 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.116' O 18°4.98'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier