Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Grunder inom miljöjuridik & miljöansvar

Miljö- & naturvård

Onsdag 13 september 2017 klockan 09.00–16.30 i Stockholms stad

Utbildning i grundläggande miljöjuridik och miljöansvar

Anmäl dig/köp biljett ...

Miljörätten utvecklas snabbt både i Sverige och inom EU. Det betyder att många fler än tidigare kommer i kontakt med miljörättsliga frågor.

Aktuell Hållbarhet erbjuder en omtyckt utbildning i grundläggande miljöjuridik och miljöansvar.

Den här utbildningen ger dig baskunskaper kring miljörättsliga frågor och riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper inom miljö- och hållbarhet och som stöter på frågor som rör miljöjuridik i ditt arbete.

Utbildningen tar bland annat upp miljöbalkens hänsynsregler, vilka krav som ställs vid en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), när tillstånd krävs och vem som svarar för förorenad mark.

Målgrupp för utbildningen
Du behöver inte ha några förkunskaper inom området. Det här är utbildningen för dig som nyligen börjat stöta på miljöjuridik i ditt arbete, som ansvarar för miljöfrågor, kvalitet, inköp, arbetar som verksamhetsutvecklare, eller bara vill ha grunderna inom miljörättsliga frågor.

PROGRAM

09.00-16.30

Genomgång miljöbalkens allmänna hänsynsregler – de gäller alla och envar!

Vad innebär exempelvis försiktighetsprincipen, kunskapskravet och produktvalsprincipen. Genomgång av några praktiska exempel
Hur är systematiken för tillståndskrav och anmälningskrav uppbyggd?

När måste tillstånd sökas? Till vilken myndighet eller domstol söks tillstånd? Hur görs anmälan?

Hur handläggs tillståndsansökningar och anmälningar? Vad kräver en miljökonsekvensbeskrivning – MKB?

Vad måste en MKB omfatta? Krav på alternativredovisning – vad betyder detta? Prövningens omfattning är en utmaning, vi går igenom exempel.
Tidsaspekter i tillståndsprövningen; hur lång tid tar de olika momenten i en tillståndsprocess?

Ansvar för förorenad mark- och förorenat vatten enligt miljöbalken

Vem ansvarar? Hur långt bakåt i tiden gäller ansvaret? Kan man avtala om ansvarsfördelning?
Preskriberas ansvaret? Genomgång av några praktiska exempel
Straff – vem blir åtalad och vilken är straffskalan för miljöbrott?

Kan Du delegera ansvaret till någon annan i organisationen
Vi reder ut de straffrättsliga begreppen – och diskuterar några exempel.
Sammanfattning och frågestund

Kursen avslutas

Under dagen gör vi avbrott för förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe.

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika)

Plats: Mindset Konferens, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm

Adress: Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.959' O 18°3.621'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier