Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030

Miljö- & naturvård

Tisdag 23 januari 2018 klockan 09.00–16.30 i Stockholms stad

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Anmäl dig/köp biljett ...

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser.

Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen.

Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen finns en gemensam färdplan. Alla länder, kommuner, företag och verksamheter ska tillsammans bidra i rätt riktning. Många företag, myndigheter och organisationer har börjat identifiera vilka mål som har störst relevans för den egna verksamheten och vilket ansvar och möjlighet de har att bidra till målen.

Under den här utbildningen får du lära dig på vilka sätt Agenda 2030 är relevant och kan tillämpas i din organisation.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

Betydelsen av Agenda 2030 för enskilda företag, myndigheter och andra verksamheter

Hur målen kan tas an ur ett företags- och verksamhetsperspektiv

Metodik för att kartlägga grundläggande ansvar gentemot målen, och för att koppla prioriterade mål till kärnverksamhet och affärsmöjligheter

Hur Agenda 2030 och de globala målen kan fungera som plattform för väsentlighetsanalys, intressentdialog och utformning av strategier och mål

Integrering av Agenda 2030 och de globala målen i strategi, redovisning och kommunikation: praktisk tillämpning och sammanhang med andra ramverk och standarder

Trender – utveckling av nya ekonomiska och legala styrmedel på den nationella och internationella ”hållbarhetsagendan”

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Dig som ansvarar för eller arbetar med långsiktig affärs- och verksamhetsutveckling, strategiskt hållbarhetsarbete eller hållbarhetsredovisning, i privat, offentlig eller ideell organisation, till exempel:

Företagsledning
Miljö- eller hållbarhetsansvarig
Kommunikations-/informationschef
Varumärkesstrateg
Affärs- eller verksamhetsutvecklare

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att ge kursdeltagarna tillämpbara kunskaper i de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030, och hur dessa kan och bör implementeras i den egna verksamhetens mål och strategier.

Utbildningen ska ge vägledning i hur de globala målen kan användas som plattform och ramverk för väsentlighetsanalys, hållbarhetsredovisning och utformning av hållbarhetsstrategi, samt vilken nytta och värde detta har ur affärs- och kommunikationsperspektiv.

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Plats: Sabis Konferens – Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Adress: Storgatan 19, 114 51 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.113' O 18°4.98'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier