Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030

Miljö- & naturvård

Onsdag 27 september 2017 klockan 09.00–16.30 i Stockholms stad

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Anmäl dig/köp biljett ...

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser.

Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen.

Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen finns en gemensam färdplan där alla länder, kommuner, företag och verksamheter tillsammans ska bidra i rätt riktning. Många företag, myndigheter och organisationer har börjat identifiera vilka mål som har störst relevans för den egna verksamheten och vilket ansvar och möjlighet de har att bidra till målen.

Under den här utbildningen får du lära dig på vilka sätt Agenda 2030 är relevant och kan tillämpas i din organisation.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

Betydelsen av Agenda 2030 för enskilda företag, myndigheter och andra verksamheter

Hur målen kan tas an ur ett företags- och verksamhetsperspektiv

Metodik för att kartlägga grundläggande ansvar gentemot målen, och för att koppla prioriterade mål till kärnverksamhet och affärsmöjligheter

Hur Agenda 2030 och de globala målen kan fungera som plattform för väsentlighetsanalys, intressentdialog och utformning av strategier och mål
Integrering av Agenda 2030 och de globala målen i strategi, redovisning och kommunikation: praktisk tillämpning och sammanhang med andra ramverk och standarder

Trender – utveckling av nya ekonomiska och legala styrmedel på den nationella och internationella ”hållbarhetsagendan”

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som ansvarar för eller arbetar med långsiktig affärs- och verksamhetsutveckling, strategiskt hållbarhetsarbete eller hållbarhetsredovisning, i privat, offentlig eller ideell organisation, till exempel:

– Företagsledning
– Miljö- eller hållbarhetsansvarig
– Kommunikations-/informationschef
– Varumärkesstrateg
– Affärs- eller verksamhetsutvecklare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge kursdeltagarna tillämpbara kunskaper i de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030, och hur dessa kan och bör implementeras i den egna verksamhetens mål och strategier.

Utbildningen ska ge vägledning i hur de globala målen kan användas som plattform och ramverk för väsentlighetsanalys, hållbarhetsredovisning och utformning av hållbarhetsstrategi, samt vilken nytta och värde detta har ur affärs- och kommunikationsperspektiv.

PROGRAM

09.00 Välkomna och introduktion

09.15 Agenda 2030 och de globala målen
Agenda 2030 och de globala målens bakgrund och syfte. Översiktlig genomgång av de 17 målen; deras innehåll, uppbyggnad och relation till varandra. Kort om arbetet mot målen internationellt och nationellt, samt vilka trender vi ser i svensk offentlig och privat verksamhet.

10.30 PAUS

10.45 Att ta sig an målen ur ett företags- och verksamhetsperspektiv
Vi tittar närmare på hur företag och verksamheter kan och förväntas bidra till målen, och vilka riktlinjer och metodik som kan användas. Vi ger också en översikt av kopplingen till innehållet i andra ramverk och standarder, såsom Global Compact, GRI och nationella mål.

Exempel på hur olika företag och verksamheter valt att adressera målen i strategi och kommunikation.
Övningar och diskussion:
– Relevansanalys – hur identifiera och bedöma vilka mål och delmål som är relevanta för den egna verksamheten?
– Prioritering – hur bedöma vilka mål och delmål som är de viktigaste?

12.00 LUNCH

13.00 Plattform eller komplement i hållbarhetsarbetet
Genomgång av hur Agenda 2030 och de globala målen kan fungera som plattform för väsentlighetsanalys, intressentdialog och utformning av strategier och mål. Vilka fördelar respektive utmaningar finns med detta?

Vi tittar också närmare på hur verksamheter med en befintlig strategi och genomförd väsentlighetsanalys kan säkerställa att Agenda 2030 och de globala målen är omhändertagna, genom en kompletterande analys.

14.00 Redovisning och kommunikation
Fördjupad diskussion kring hur ansvar och åtagande gentemot Agenda 2030 och prioriterade mål kan integreras i hållbarhetsredovisningen, samt hur målen samverkar med GRIs ramverk.

Genomgång och diskussion kring exempel:
Vilka fördelar finns att utgå från målen i dialogen och kommunikationen med intressenter?

14.30 PAUS

15.00 Internationell och nationell utblick
Översiktlig genomgång av hur Agenda 2030 och de globala målen implementeras i politik och styrmedel internationellt och nationellt. Sveriges ambitionsnivå och mål, konsekvenser av utveckling i lagstiftning och andra styrmedel på enskilda företag och verksamheter.

15.30 Case – tillämpningsövning
Kursdeltagarna arbetar parvis med frågeställningar som tillämpas på den egna verksamheten:
Hur påverkas hållbarhetsarbetet av en implementering av Agenda 2030? Vilka nya/förändrade möjligheter och risker bör vi fokusera på?
Gemensam presentation och resonemang.

16.00 Wrap-up – Sammanfattning och avslutande frågestund

16.30 Kursen avslutas

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Adress: Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.156' O 18°4.568'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier