Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Frukostmöte

Företagande & entreprenörsskap

Fredag 31 augusti 2012 klockan 07.30–08.30 i Strängnäs kommun

Strängnäs kommuns näringslivskontor arrangerar frukostmöte för företagare

Vid säsongens första frukostmöte får vi träffa planarkitekt Sanna Alm angående en ny översiktsplan för Strängnäs kommun.

Samhällsbyggnadskontoret har startat arbetet med att ta fram en ny kommunövergripande Översiktsplan. Översiktsplanen ska bland annat ange inriktningen för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön långsiktigt ska användas. Planeringsperspektivet sträcker sig ca 30 år framåt i tiden.

Kommuninvånarnas delaktighet under arbetsprocessen är viktig. Som till exempel boende och/eller verksam i kommunen är du "kommunexpert". Under olika faser av processen har du möjlighet att bidra med synpunkter, tankar och idéer om kommunens framtid.

Välkommen med din anmälan senast 28 augusti till naringsliv@naringsliv.se eller telefon 0152-296 99

Adress: Gyllenhjelmsgatan 20, 645 30 Strängnäs, Sverige

Latitud/longitud: N 59°22.592' O 17°1.652'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier