Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Fortsättningskurs i CSR

Miljö- & naturvård

Torsdag 10 september 2015 klockan 09.00–16.30 i Stockholms stad

Fördjupa dina kunskaper i CSR och hur du praktiskt implementerar CSR

Anmäl dig/köp biljett ...

Vill du fördjupa dina kunskaper i CSR och lära dig mer om hur man praktiskt implementerar CSR i en organisation? Då passar fortsättningskursen i CSR dig! Utbildningen kommer att ge dig en förståelse för hur en effektiv arbetsprocess med CSR ser ut och efter avslutad utbildning kommer du förutom ny kunskap att ha med dig olika verktyg.

Vi startar med en kort repetition av begrepp och introduktion av en process för att resultatrikt arbeta med CSR. Vi visar varför det är viktigt att ha en tydlig vision och genomtänkt strategi som fortsätter med genomgång av olika typer av analyser vilka är användbara för att få en uppfattning om nuläget, vad som är väsentligt för organisationen och hur visionen nås.

Dagen fortsätter med fokus på det operativa genom styrning, implementering och uppföljning. Vi kommer att visa på olika styrdokument och kontrollsystem som bör finnas på plats för att integrera CSR. Vi diskuterar hur man sätter realistiska och trovärdiga mål kopplat till affärsverksamheten samt uppföljning med nyckeltal.

Utbildningen avslutas med att presentera olika sätt att kommunicera sitt hållbarhetsarbete och vi kommer att visa på hur en organisation kan vara proaktiv i sin hållbarhetskommunikation. De vanligaste ramverken för hållbarhetsrapportering gås igenom med en orientering av olika typer av rapporter.

I hela utbildningen använder vi oss av praktiska exempel från verkligheten för att förtydliga de olika områdena i processen. Varje del avslutas med en workshop där deltagarna får applicera sina nya kunskaper för att vara bättre förberedda på att genomföra det praktiska CSR arbetet inom sin organisation.

Målgrupp för utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig som har gått grundutbildning i CSR eller har likvärdiga kunskaper.

Kursledare är Anna Lindstedt och Malin Lindfors Speace.

Anna Lindstedt är vd och Certified SA8000 Basic Auditor på Ethos International, med mångårig erfarenhet av att hjälpa företag med deras hållbarhetsarbete. SA8000 är en global standard för socialt ansvarstagande på arbetsplatsen, som är certifierbar.

Även Malin kommer från Ethos International och är en av Sveriges få experter på hållbarhets-redovisning enligt GRI (Global Reporting Initiative).

Pris: Ordinarie pris 5 900 kr exkl. moms. Pris för prenumerant på tidningen MiljöRapporten och/eller MiljöRapporten Direkt är 4 900 kr exkl. moms.

Anmälan: Anmälan till kursen är bindande, dock sker avbokning utan kostnad om avbokningen sker senast 30 dagar före kurstillfället.

Plats: Lundqvist och Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Adress: Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.799' O 18°3.209'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier