Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Ekosystemtjänster i praktiken

Miljö- & naturvård

Torsdag 17 september 2015 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Kurs om ekosystemtjänster och hur begreppet kan integreras i den egna verksamheten.

Anmäl dig/köp biljett ...

Utbildning för dig som vill få fördjupade kunskaper om ekosystemtjänster och hur begreppet kan integreras i den egna verksamheten. Du får lära dig det senaste från forskningen och metoder för att synliggöra värdet av ekosystemtjänster i företag och organisationer. Teori varvas med övningar och praktiska exempel.

I takt med att miljöutmaningarna blir allt mer akuta ökar medvetenheten bland beslutsfattare om hur såväl offentliga verksamheter som företag
förstör eller överutnyttjar vissa ekosystemtjänster. Det har till exempel lett till ett etappmål för de nationella miljömålen om att ”betydelsen av
biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster senast 2018 ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska
avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.”

Nya politiska styrmedel och medvetenhet om ekosystemtjänsternas värde förväntas leda till nya spelregler för företag och organisationer.
Lösningar som integrerar, nyskapar och utvecklar ekosystemtjänster ger därmed stora fördelar.

Denna utbildning ger dig fördjupade kunskaper i begreppet ekosystemtjänster.

VI GÅR IGENOM:
– Det senast från forskningen om ekosystemtjänster,
– De verktyg som finns för att hjälpa organisationer och företag att kartlägga vilka ekosystemtjänster som de är beroende av och som de påverkar,
– De metoder som finns för att beräkna värdet av ekosystemtjänster.
– Praktiska exempel.

Kursen varvar det senaste från forskningen om ekosystemtjänster med interaktiva övningar och en rad praktiska exempel.

Utbildningen genomförs i samarbete med kursledare från Albaeco, en tvärvetenskaplig forsknings- och kommunikationsorganisation, i nära samarbete med Stockholms Resilience Centre vid Stockholms universitet, med lång och gedigen erfaranhet av arbete med ekosystemtjänster.

Medverkar gör även Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen, som 2014 utsågs till Sveriges Bästa Hållbarhetschef av Miljöaktuellt. En tung vägande motivering till priset var hennes och Riksbyggens uppmärksammade arbete med att integrera ekosystemtjänster i företagets verksamhet.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Du som arbetar med miljöfrågor – näringslivet eller offentlig förvaltning.
– Du som arbetar mer strategiskt med verksamhetsutveckling.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att deltagarna ska;
– känna sig säkra på vad begreppet ekosystemtjänster innebär,
– få insikt och kunskap i vilka verktyg och metoder som finns för att analysera beroendet av ekosystemtjänster och beräkna värdet av dem,
kunna applicera begreppet i den egna verksamheten.

Utbildningsledare är Louise Hård af Segerstad, Fredrik Moberg, Charlotta Szczepanowski och Karin Skantze.

Louise Hård af Segerstad är Co-director på forsknings- och kommunikationsorganisationen Albaeco. Där arbetar hon med strategi och kommunikation om ekosystemtjänster och resiliens.

Fredrik Moberg har jobbat med ekosystemtjänster och andra miljö- och hållbarhetsfrågor i nästan 20 år, både som forskare och kommunikatör. Idag är han chef för Albaeco och forskare/ kommunikationsrådgivare på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Han har doktorerat i systemekologi.

Charlotta Szczepanowski är hållbarhetschef på Riksbyggen och sitter i bolagets företagsledning. 2014 tilldelades hon Miljöaktuellts pris Sveriges bästa hållbarhetschef.

Karin Skantze är handläggare på Naturvårdsverket och arbetar med ett regeringsuppdrag om att synliggöra betydelsen och värdet av ekosystemtjänster för oss människor.

Pris: 5 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Adress: Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.16' O 18°4.568'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier