Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Ekologisk kompensation

Miljö- & naturvård

Onsdag 5 oktober 2016 klockan 09.00–16.30 i Stockholms stad

Ekologisk kompensation – verktyg och metoder för att återskapa naturkapital

Anmäl dig/köp biljett ...

Med ekologisk kompensation menas att man återskapar det naturkapital som går förlorat vid en exploatering. Frågan vinner nu snabbt mark, inte minst i och med Naturvårdsverkets nyutkomna vägledning som förväntas leda till att länsstyrelserna i högre utsträckning kommer att kräva ekologisk kompensation i samband med exploatering.

Denna heldagsutbildning ger dig kunskap, verktyg och metoder för att du själv ska kunna arbeta med ekologisk kompensation i praktiken.

Varje exploatering, stor som liten, orsakar en nettoförlust av naturkapital, minskad biologisk mångfald och försämring av ekosystemtjänster. Förlusten av ekosystem, arter och naturmiljöer är några av de största hoten mot mänsklig välfärd. Medvetenheten om dessa frågor växer nu snabbt bland såväl företag som offentliga verksamheter och tas allt oftare upp i riskanalyser och balansräkningar.

Exempelvis ingår ekologisk kompensation och strävan mot ”No Net Loss of biodiversity” i EU:s mål för naturvården och Naturvårdsverkets nya vägledning förväntas leda till att länsstyrelserna kommer att börja kräva ekologisk kompensation. Som drivkraft finns både en frivillig vilja att bidra till att främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster och ökade institutionella krav.

Ekologisk kompensation kommer in som ett sista steg efter att alla åtgärder för att undvika och minimera påverkan har vidtagits. Grundtanken är enkel. Om man förstör ett äpple så kompenserar vi det med ett annat äpple. Men det dyker genast upp flera frågeställningar. Kan allt kompenseras? Måste kompensationen vara fullständig eller räcker det att kompensera lite? Hur skyddar man kompensationsområden där man genomfört åtgärder? Och vad säger egentligen lagen om tillämpning av ekologisk kompensation?

Under denna heldag, som kombinerar teori med praktiska exempel får du kunskaper hur du kan arbeta med ekologisk kompensation i exploateringsprojekt och insikter de utmaningar som dyker upp när man ska planera och utföra kompensation.

UNDER DAGEN GÅR VI IGENOM:
– Vad ekologisk kompensation är och varför det är viktigt
– Vad lagstiftningen säger om ekologisk kompensation
– Naturvårdsverkets nyutkomna handbok om ekologisk kompensation
– Hur användandet av ekologisk kompensation ser ut i Sverige och i några andra exempel-länder idag
– Hur man arbetar med kompensation ur ett helhetsperspektiv enligt skadelindrandehierakin (det vill säga hur man stegvis arbetar med att undvika, minimera, restaurera och slutligen kompensera)
– Praktiska lärdomar från genomförda kompensationsprojekt
– Vad som kan klassas som kompensation och inte
– Hur ekologisk kompensation kan integreras som en del av ett företags affärsidé eller i en kommuns planarbete
– Hur framtiden ser ut inom ekologisk kompensation och nosa på begreppet habitat banking (ett marknadsbaserat system som innebär en handel med kompensationskrediter)

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som vill lära sig mer om ekologisk kompensation och hur det kan användas i praktiken, till exempel:
– Ledare inom offentlig förvaltning och företag som är nyfikna på att börja använda ekologisk kompensation i den egna verksamheten
– Miljö- och hållbarhetschefer, miljösamordnare och andra ansvariga som vill ha bra argument för att driva frågan om ekologisk kompensation högre upp i företaget
– Kommuner som vill börja integrera ekologisk kompensation i sitt planarbete
– Länsstyrelser som ser att användningen av kompensation i tillståndsärenden kommer att öka
– Ideella organisationer som vill förstå möjligheterna och utmaningarna med ekologisk kompensation
– Jurister som vill förbereda sina uppdragsgivare i fall att ekologisk kompensation kommer att krävas i allt fler exploateringssammanhang
– Politiker och beslutsfattare som är involverade i markanvändning och intresserade av begreppet ekologisk kompensation

Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Adress: Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.806' O 18°3.219'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier