Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Diplomerad hållbarhetsstrateg,näringsliv

Miljö- & naturvård

Onsdag 25 mars 2020 klockan 09.00–torsdag 26 mars 2020 klockan 16.30 i Stockholms stad

Diplomerad hållbarhetsstrateg - näringsliv

Anmäl dig/köp biljett ...

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhet i näringslivet.

Utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i din roll. Vi lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat och systematiskt med hållbarhet.

Om Utbildningen

Att driva hållbarhetsarbete i företag innebär speciella utmaningar. Inte minst när det gäller att hitta balansen mellan ekonomisk styrning, att påverka kultur och att driva ett långsiktigt arbete med hållbarhet.

Denna utbildning syftar till att stärka din strategiska kompetens inom­ hållbar utveckling. Det gör vi på ett systematiskt sätt genom att kombinera kunskap om långsiktighet med kultur, strukturer och systematiska arbetssätt tillsammans med massa nyttiga verktyg.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

Systemsyn som kompass för arbetet med hållbar utveckling och hur vi kan kombinera det med en hållbar ekonomisk utveckling.

Hur du med hjälp av ett systematiskt arbetssätt effektivt kan möta kraven i en mål-, regel-, eller värderingsstyrd verksamhet samtidigt som du omsätter visioner, mål och handlingsplaner i en praktisk vardag

Hur etablerade förbättringsfilosofier leder i rätt riktning och bidrar till en lärande organisation

Hur du involverar företagets ledare och medarbetare och samtidigt når kunder och övriga intressenter

Varför människor gör som de gör – beteenden, kultur och förändringsledning

Strategier för att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela verksamheten

Konkreta metoder och verktyg för att arbeta med hållbar utveckling

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Dig som vill stärka din strategiska kompetens inom hållbarhet, till exempel:

Hållbarhetchefer- och hållbarhetsansvariga
Miljö- och kvalitetschefer
HR
Ekonomi
Kommunikation
Strateger
Fler deltagare från samma organisation har visat sig få högre genomslagskraft på hållbarhetsarbetet i organisationen.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Stärka deltagarens strategiska kompetens

Kunna utgå från systemsyn vid utveckling och beslutsfattande

Stärka deltagarens personliga kompetens om beteenden, kultur och förändringsledning

Orientering i olika strukturer för utveckling av hållbarhetsarbetet

Ge deltagaren färdighet att driva processer och stärka företagets styrning av hållbar utveckling genom praktiska verktyg

Ett diplom delas ut till samtliga deltagare som genomfört båda kursdagarna.

Pris: 16 900 kronor exklusive moms

Plats: Centrala Stockholm

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier