Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Diplomerad hållbarhetsstrateg

Miljö- & naturvård

Tisdag 7 maj 2019 klockan 09.00–onsdag 8 maj 2019 klockan 17.00 i Stockholms stad

Diplomerad hållbarhetsstrateg - offentlig sektor

Anmäl dig/köp biljett ...

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner.

Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Att driva hållbarhetsarbete i kommuner, landsting och regioner innebär speciella utmaningar. Inte minst gäller detta den politiska styrningen i mandatperioder om fyra år.

Att arbeta långsiktigt och ge enskilda satsningar tillräcklig med tid att verka och samtidigt ge utrymme och flexibilitet för politiska prioriteringar är en svår balansgång.

Denna utbildning syftar till att skapa strukturer som kombinerar långsiktighet och flexibilitet i hållbarhetsarbetet genom ett stärkt personligt ledarskap och effektiva styrsystem.

VI GÅR IGENOM:

– Hur man kan utgå från systemsyn som kompass för arbetet med hållbar utveckling

– Hur man med hjälp av ett systematiskt arbetssätt effektivt möter kraven i en mål-, regel-, eller värderingsstyrd verksamhet samtidigt som man omsätter visioner, mål och handlingsplaner i en praktisk vardag

– Hur förbättringsfilosofier/strategier leder i rätt riktning, genom exempelvis en klok tillämpning av lean-konceptet.

– Hur man involverar både den egna organisationen, politikerna och övriga samhällsintressenter.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Tjänstemän och politiker inom kommun, landsting och region, till exempel:

– Miljö- och hållbarhetschefer
– Miljö, och klimatstrateger
– Strateger för social hållbarhet
– Miljösamordnare
– Högre tjänstemän
– Politiker

Vi ser gärna flera deltagare från samma organisation för att få högre genomslagskraft.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

– Att stärka deltagarens personliga kompetens om systemsyn.

– Ge deltagaren färdighet att driva processer och stärka struktur genom att använda praktiska verktyg för hållbar utveckling.

– Att stärka strukturen för hållbarhetsarbetet i organisationen (kopplat till målstyrning)

– Skapa förståelse för olika typer av styrning i en politiskt ledd verksamhet.

– Att ge deltagaren färdighet att kunna omvandla strategidokument till ett stöd i vardagen.

– Att deltagren ska få kunskap om samverkan som drivkraft för omställningsarbetet.

Utbildningen genomförs i samarbete med kursledare från Esam AB (Ekologisk Samhällsutveckling). Föreläsarna har djup och bred erfarenhet från offentlig sektor, både av den politiska dimensionen och av processinriktad verksamhetsutveckling utifrån hållbarhet och systemsyn.

Ett diplom delas ut till samtliga deltagare som genomfört båda kursdagarna.

Program

Dag 1

09.00 Välkomna och introduktion
Presentation av kursledare och kursdeltagare

10.00 Hållbarhet en vanlig vardag i framtiden – hur kan det se ut?

10.30 PAUS

10.45 Systemsyn som utgångspunkt för arbetet med hållbar utveckling

12.15 LUNCH

13.00 Exempel på hur en hållbarhetsprocess kan initieras i offentlig verksamhet

14.30 PAUS

15.00 De olika rollernas betydelse i arbetet med hållbar utveckling. Samspelet mellan förtroendevalda och tjänstehen

15.30 Hur man påverkar beteenden, attityd- och kulturförändringar genom samverkan

16.30 Gemensam reflektionstid

17.00 Avslut dag 1

Dag 2

09.00 Hur får vi hållbarhetsarbetet att genomsyra hela verksamheten?

09.45 PAUS

10.15 Systematiskt arbete med hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner, (t.ex med stöd av standarden SS 85 40 00)

11.30 Reflektion och diskussion

12.00 LUNCH

13.00 Konkreta metoder och verktyg för att arbeta med hållbar utveckling

14.30 PAUS

15.00 Tid för fokusfrågor

16.00 Sammanfattning och stöd för vidare arbete

16.30 Avslut dag 2

Pris: 15 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Sabis Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Adress: Storgatan 19, Stockholm

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier