Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Diplomerad hållbarhetsstrateg

Miljö- & naturvård

Tisdag 14 maj 2019 klockan 09.00–onsdag 15 maj 2019 klockan 17.00 i Stockholms stad

Diplomerad hållbarhetsstrateg - näringsliv

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhet i näringslivet.

Utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i din roll. Vi lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat och systematiskt med hållbarhet.

Att driva hållbarhetsarbete i företag innebär speciella utmaningar. Inte minst när det gäller att hitta balansen mellan ekonomisk styrning, att påverka kultur och att driva ett långsiktigt arbete med hållbarhet.

Denna utbildning syftar till att stärka din strategiska kompetens inom­ hållbar utveckling. Det gör vi på ett systematiskt sätt genom att kombinera kunskap om långsiktighet med kultur, strukturer och systematiska arbetssätt tillsammans med massa nyttiga verktyg.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

Systemsyn som kompass för arbetet med hållbar utveckling och hur vi kan kombinera det med en hållbar ekonomisk utveckling.

Hur du med hjälp av ett systematiskt arbetssätt effektivt kan möta kraven i en mål-, regel-, eller värderingsstyrd verksamhet samtidigt som du omsätter visioner, mål och handlingsplaner i en praktisk vardag

Hur etablerade förbättringsfilosofier leder i rätt riktning och bidrar till en lärande organisation

Hur du involverar företagets ledare och medarbetare och samtidigt når kunder och övriga intressenter

Varför människor gör som de gör – beteenden, kultur och förändringsledning

Strategier för att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela verksamheten

Konkreta metoder och verktyg för att arbeta med hållbar utveckling

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som vill stärka din strategiska kompetens inom hållbarhet, till exempel:

Hållbarhetchefer- och hållbarhetsansvariga
Miljö- och kvalitetschefer
HR
Ekonomi
Kommunikation
Strateger
Fler deltagare från samma organisation har visat sig få högre genomslagskraft på hållbarhetsarbetet i organisationen.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Stärka deltagarens strategiska kompetens

Kunna utgå från systemsyn vid utveckling och beslutsfattande

Stärka deltagarens personliga kompetens om beteenden, kultur och förändringsledning

Orientering i olika strukturer för utveckling av hållbarhetsarbetet

Ge deltagaren färdighet att driva processer och stärka företagets styrning av hållbar utveckling genom praktiska verktyg.

Ett diplom delas ut till samtliga deltagare som genomfört båda kursdagarna.

Program

DAG 1
09.00 – 10.00 Välkomna och introduktion
Introduktion och bakgrund till strategiskt arbete med hållbar utveckling. Målet är att du ska känna dig välkommen och ha en tydlig bild över utbildningens upplägg och innehåll.

10.00 – 11.00 Hållbarhet en vanlig vardag i framtiden – hur kan det se ut?
Vi går igenom verktyget backcasting med målet att du ska kunna ge en positiv bild av arbetet med hållbarhet.

11.00 – 12.15 Global kontext och systemsyn som utgångspunkt
Utbildningen fortsätter med systemsyn för arbete med hållbar utveckling där vi går igenom olika nivåer och samverkan mellan system. Utifrån ett globalt angreppssätt lär vi dig att tillämpa systemsyn i arbetet med hållbar utveckling.

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 15.00 Varför gör människor som de gör? Beteenden, kultur och förändringsledning
Efter lunch går vi igenom den senaste forskningen om beteenden, attityder och kulturförändringar
- genom samverkan. Målet är att ge dig som strateg, verktyg för få människor med sig i organisationens hållbarhetsarbete.

15.00 – 16.15 Strukturer för utveckling av hållbarhetsarbetet
Vi går igenom systematiskt arbetssätt med hjälp av ledningssystem för hållbar utveckling. Alla deltagare får testa verktyget GAP-analys som syftar till att du ska kunna göra en analys av din egen organisations ledningssystem.

16.15 – 16.45 Gemensam reflektionstid
Vi gör en gemensam reflektion för att utvärdera dagen och fånga önskemål från dig vad du vill att vi ska fokusera på under utbildningens andra dag.

16.45 – 17.00 Avslut
Dagen avslutas

DAG 2
09.00 – 09.30 Incheckning och reflektion från dag ett
Incheckning följt av en CrashCourse av dag ett.

09.30 – 11.00 Strategier för att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela verksamheten?
Nu har vi fokus på hur vi ska integrera hållbarhet i företagets verksamhetsprocesser. Vi går igenom verktyget processkarta och använder det i en övning för att visa på möjligheterna med hållbarhet.

11.00 – 12.15 Systematiskt arbete med hållbar utveckling i företag
Innan lunch går vi igenom olika rollers betydelse i arbetet med hållbar utveckling. Vi arbetar med verktygen intressentanalys och mindmap för att identifiera viktiga nyckelarenor/personer i arbetet. Passet avslutas med en skräddarsydd övning som hjälper dig att arbeta smart.

12.15– 13.15 Lunch

13.15 – 14.45 Konkreta metoder och verktyg för att arbeta med hållbar utveckling
Med utgångspunkt i teori kring ständiga förbättringar och lean kopplar vi ihop användbara verktyg för strategiskt hållbarhetsarbete. Syftet är att du ska få med dig en verktygslåda hem som du ska kunna använda i rollen som strateg.

14.45 – 15.30 – Vidareutveckling i den egna verksamheten – stöd för eget arbete framåt
Vi avslutar med ett sista verktyg som syftar till att hjälpa dig att få hållbarhet att genomsyra hela din organisation eller dina uppdrag. Målet är att du ska kunna summera utbildningen för att ta till dig de delar som gåtts igenom och använda verktygen utifrån dina behov

15.30 – 16.00 Gemensam reflektionstid
Tillsammans summerar vi viktiga framgångsfaktorer för att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete.

16.00 – 16.30 Summering, utvärdering och avslut

Pris: 15 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Anmälan: https://www.trippus.se/web/registration/registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBD71YkikD5P2oeGSzdws2gzvNDv8XK7qPlffelpI1E2B8__FI7pJ-nzQCirDPhBHhdOl04F&ln=swe

Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Adress: Humlegårdsgatan 23, Stockholm

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier