Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Diplomerad hållbarhetschef

Miljö- & naturvård

Onsdag 18 september 2019 klockan 09.00–torsdag 17 oktober 2019 klockan 17.00 i Stockholms stad

Tar din organisations hållbarhetsarbete till nästa nivå

Anmäl dig/köp biljett ...

Att vara chef inom hållbar utveckling ställer höga krav på ledarskap och kunskaper i den komplexa hållbarhetsfrågan. Det gäller även att hitta en balans mellan ekologisk, social och ekonomiska prioriteringar samt förmåga att driva viktiga frågor strategiskt internt och externt.

Denna tredagarsutbildning (2+1 dag) syftar till att ge dig som är hållbarhetschef, eller har liknande befattning, kunskaper, insikter och konkreta verktyg som stärker dig i ditt arbete och din ledarroll och tar din organisations hållbarhetsarbete till nästa nivå.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

Rollen som hållbarhetschef
Systemperspektiv i arbetet med hållbar utveckling
Orientering inom tematiska områden inom hållbar utveckling och verktyg för att hitta balans mellan ekologisk, social och ekonomiska prioriteringar
Systemteori och andra begrepp för att förstå organisationer.
Hur du skapar en samarbetskultur genom att aktivera intressenter
Förankring och involvering av styrelse, ledning och medarbetare
Ledningsmodell som driver förbättrade resultat för hållbar utveckling
Kultur, struktur och systematik för hållbar utveckling

Utbildningen syftar till att både stärka dig i din roll som chef samtidigt som du får ny strategisk kompetens inom­ hållbar utveckling. Det gör vi genom att kombinera kunskap om långsiktighet med arbetssätt för kultur, struktur och systematik.

Vi går igenom backcasting och kraftfältsanalys, dvs metoder som både är praktiskt användbara för att skapa en riktning framåt och som samtidigt identifierar drivkrafter/hinder för en hållbar utveckling.

Utbildningsdagarna är till stor del casebaserade där vi varvar teoretisk kunskap med verklighetsnära träning. Vi ger dig tid för reflektion och diskussion med andra i liknande situation där en viktig del är erfarenhetsutbytet och handledning deltagare emellan. Ett nätverk som du kan ha stor nytta av långt efter utbildningen.

Vårt mål är att du ska komma tillbaka rustad med ny inspiration och ännu modigare och tryggare med att du har de verktyg, kunskaper och erfarenhet du behöver för att med ditt ledarskap ta din organisations hållbarhetsarbete till nästa nivå.

Ett diplom delas ut till samtliga deltagare som genomfört alla tre kursdagar.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Utbildningen riktar sig till dig som har en ledande befattning inom området hållbar utveckling, till exempel hållbarhetschef, miljöchef, CSR-chef , HR-chef och ekonomichef.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Stärka dig i din personliga kompetens inom området hållbar utveckling
Stärka dig i din personliga kompetens inom området hållbart ledarskap
Ge dig förståelse för systemsyn som utgångspunkt vid utveckling och beslutsfattande
Ge dig konkreta metoder och verktyg för att du som ledare ska kunna hantera din organisations hållbarhetsarbete utifrån kultur, struktur och systematik
Ge dig och de andra deltagarna ett nätverk som skapar nytta långt efter utbildningen

Program

Dag 1

09.00 – 10.00 Välkomna och introduktion

Introduktion och bakgrund till ledarskap för en hållbar utveckling. Målet är att du ska känna dig välkommen och ha en tydlig bild över utbildningens upplägg och innehåll.

10.00 – 11.00 Att leda för hållbarhet – en vanlig vardag i framtiden

Vi går igenom verktyget backcasting. Syftet är att du som ledare ska få hjälp i att måla upp framtidsbilder för din organisation. Arbetet bygger på att ge positiva bilder av din organisations framtid i arbetet med hållbarhet och att du ska kunna sätta in ditt ledarskap i den resan.

11.00 – 12.15 Systemsyn som utgångspunkt för hållbara affärer

Utbildningen fortsätter med systemsyn för affärsdrivet arbete med hållbar utveckling. Vi fördjupar oss i nivåer och samverkan mellan system för hållbar utveckling och kopplar dessa till företagets affärsidé. Utgångspunkten är utifrån ett globalt angreppssätt.

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 15.00 Grundläggande systemteoretiska begrepp

Vi fördjupar oss i begrepp för att förstå organisationer. Här vill vi hjälpa dig att förstå hur vi kan förhålla oss till komplexitet och dynamiska processer i en föränderlig omvärld. En tid som både kräver öppenhet, flexibilitet och innovation samtidigt som hållbarhetsuppdraget kräver långsiktighet och att styra genom värderingar.

15.00 – 16.30 Min roll och mitt uppdrag som hållbarhetschef

Analys av den egna rollens olika delar och utmaningar. Vi stämmer av de sammanhang, uppdrag och förväntningar finns på hållbarhetschefrollen. Du ges även möjlighet att utforska dina egna drivkrafter och hinder kopplat till rollen och uppdraget.

16.30 – 17.00 Gemensam reflektionstid

Vi gör en gemensam reflektion för att utvärdera dagen och fånga önskemål från dig vad du vill att vi ska fokusera på under utbildningens kommande dagar.

Dag 2

09.00 – 09.30 Incheckning och reflektion från dag ett

Incheckning följt av en CrashCourse av dag ett.

09.30 – 11.00 Överflygning av hållbarhetsområdet

Vi gör en scanning av hållbarhetsområdet där vi diskuterar begrepp och definitioner. Vi landar kort i ett antal olika områden med fokus på Agenda 2030, cirkulär ekonomi, naturkapital, socialt kapital, mångfald och inkludering, resursflöden och kemikalier, etc. Syftet är att du som ledare ska få en överblick av hållbarhetsområdet.

11.00 – 12.15 att leda för hållbarhet med hjälp av företagets excellensmodell

Vi går igenom behov av en utvecklad excellensmodell som inkluderar hållbar utveckling. Vi utforskar områden och processer som leder till företagets framgång där hållbarhet blir katalysatorn för framgångsrika affärer. Vi arbetar med verktyget GAP-analys som syftar till att du ska kunna göra en analys av din egen organisations excellensmodell utifrån hållbar utveckling.

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 15.00 Att driva och leda hållbar förändring – hinder och utmaningar

Introduktion till metodiken kraftfält för att analysera utmaningar för individer eller ett team. Målet är att du ska kunna identifiera viktiga steg för att lyckas driva hållbar förändring internt och extern.

15.00 – 16.30 Introduktion till hemuppgift.

Konkretisera och fördjupa förståelse king ett eget hållbarhetscase. Här kommer vi att beskriva hur du kan jobba med att engagera viktiga intressenter och skapa engagemang hos dem för att du skall lyckas att driva ditt hållbarhetsprojekt.

16.30 – 17.00 Gemensam reflektionstid och genomgång av hemuppgift

Vi gör en gemensam reflektion för att utvärdera dagen och fånga önskemål från dig vad du vill att vi ska fokusera på under utbildningens sista dag. Vi går igenom hemuppgift och verktyg för att kunna genomföra den.

Hemuppgift

Mellan dag 2-3 får deltagarna arbeta med en hemuppgift

Dag 3

09.00 – 09.45 Incheckning och reflektion från tidigare utbildningsdagar

Incheckning följt av en CrashCourse av tidigare utbildningsdagar.

09.45 – 11.15 Genomgång av hemuppgift

Vi går igenom hur det gått med hemuppgiften. Hur har det varit att möta intressenter och att skapa engagemang för din fråga. Vi arbetar i mindre grupper och analyserar den feedback varje deltagare fått från intressenterna.

11.15 – 12.15 Kultur för hållbar utveckling

Kulturen i organisationen är av avgörande betydelse för om hållbarhetsarbetet ska lyckas. Vi tittar på framgångsfaktorer som kännetecknar organisationer som ligger långt fram i arbetet med hållbar utveckling. Vi fördjupar oss i fem faktorer för vägledning i beslut och handling.

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.30 Struktur och systematik för hållbar utveckling

Vi går igenom strukturer för arbete med hållbar utveckling och berör de områden som har störst inverkan på en organisations resultat. Vi kompletterar med ett systematiskt förhållningssätt på utveckling. Här tränar vi på att ställa rätt frågor som leder till insikt om hur den egna verksamheten fungerar och hur det leder till hållbarhet. Vi landar i ledarskapets roll att skapa struktur och systematik.

14.30 – 15.30 Genomgång av egna utmaningar kring hemuppgiften och rollen.

Vi fokuserar på personliga utmaningar för att driva sitt projekt och att ta hållbarhetsrollen kopplat till uppdraget och den egna organisationen. Här identifieras nästa steg för dig.

15.30 – 16.30 Gemensam reflektion över utbildningen och avstamp för effekthemtagning

Vi gör en gemensam reflektion över hela utbildningen. Du får summera utbildningen och bestämma färdväg för att din organisation ska kunna ta hem effekter av ditt ledarskap för hållbar utveckling.

17.00 Avslutning

Pris: 23 900 kr, exklusive moms

Plats: Mornington Hotel, Nybrogatan 53, Stockholm

Adress: Nybrogatan 53, 114 40 Stockholm

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier