Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Detaljplaneringens nya regler

Miljö- & naturvård

Tisdag 19 september 2017 klockan 09.00–16.30 i Stockholms stad

Detaljplaneringens nya regler – Så hanterar du miljöfrågor och strandskydd

Anmäl dig/köp biljett ...

Detaljplanen (Dp) anger hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. På kort tid har det kommit en rad nya lagändringar som innebär omfattande utmaningar för alla inblandad parter.

Denna heldagsutbildningen ger dig koll på de nya reglerna och hur de samspelar med miljöbalken. Du får kunskaper i hur man hanterar miljöfrågor i detaljplanen, hur exploateringsavtal påverkar planeringen och hur strandskyddet ska hanteras.

En ny ordning för detaljplanen gäller sedan början av 2015. Det finns också ett antal områden där det ska ske ett samspel mellan miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL).

Under den här heldagsutbildningen får du lära dig hur kraven hanteras på miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och vad samrådsplikt i samband med exploateringsavtal innebär. Vi diskuterar även strandskydd och olika ansvarsfrågor utifrån praktiska exempel.

UNDER DAGEN GÅR VI BLAND ANNAT IGENOM:

– Lagar och regler som hanterar detaljplaner
– Hur man hanterar miljöfrågor i detaljplan
– Hur exploateringsavtal påverkar planeringen
– Hur strandskyddet ska hanteras vid detaljplaner och MKB

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Du behöver inte ha några förkunskaper inom området. Då många av reglerna är nya passar kursen även dig som är lite mer erfaren. Utbildningen är till exempel för:

– Alla som stöter på detaljplanering eller miljöjuridik i ditt arbete
– De som ansvarar för exploateringsfrågor
– De som arbetar som verksamhetsutvecklare
– Exploateringsansvariga
– De som arbetar med fastighetsutveckling
– De som arbetar med planering/exploatering eller miljöfrågor i kommuner.

MÅL MED UTBILDNINGEN

Att du som deltagare ska få:
– Kunskaper i lagar och regler som hanterar detaljplaner
– Verktyg för hur man hanterar miljöfrågor i detaljplan
– Förståelse för hur exploateringsavtal påverkar planeringen
– Verktyg för hur strandskyddet ska hanteras vid detaljplaner och MKB

PROGRAM

09.00 Välkomna och introduktion

09.15 De nya reglerna för detaljplaner och exempel på miljöfrågor
Genomgång av MKB-krav och miljöbedömning

12.00 Lunch

13.00 Genomgång och grupparbete om:
– exploateringsavtal
– ansvarsfrågor
– strandskydd

16.30 Avslut

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Mindset Konferens, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm

Adress: Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.952' O 18°3.629'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier