Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Den ätbara staden

Växjö kommuns stadsodling Ekobacken. Foto: Peter Svensson
Växjö kommuns stadsodling Ekobacken. Foto: Peter Svensson

Miljö- & naturvård

Onsdag 26 april 2017 klockan 10.00–14.30 i Sundbybergs stad

Regional utvecklingskonferens för ökad livsmedelsproduktion i tätorten

Gröna städer med satsning på odling innebär ett ökat socialt välmående. Det gör stadsmiljön
attraktiv och trivsam, förutom att luften blir renare och buller från trafiken minskar.

Sverigebehöver också höja självförsörjningsgraden för att öka resiliensen (Förmågan att återhämta sig eller
motstå störningar) och minska sårbarheten – båda högaktuella frågor. Hittills har problem enbart
lösts med smart teknik. I Sverige och andra välfärdsländer har stadsodlingar främst kommit till för
att försköna staden eller som sociala projekt.

Projektet ”Den ätbara staden” vänder på perspektivet och vill göra en medveten satsning för
att öka vår självförsörjningsgrad och därmed minska samhällets sårbarhet genom matproduktion
även i tätorterna.

Anpassat till de slutsatser som kom fram på klimatmötet i Paris 2015 kan det innebära en stor potential för kommunerna och ge möjligheter till nya
exportmöjligheter för Sverige. I snitt 49 procent av marken i tätorterna/städerna kan nyttjas till någon form av matproduktion. Så är det på enbart en mycket liten andel tätortsmark idag. I de flesta kommunerna i Sverige skulle under 10 procent av tätortsmarken räcka för att klara kommunens behov av det mesta inom ”grönsaker och fisk”.

För att kunna öka stadens matproduktion måste innovationsförmågan öka hos berörda parter, såväl för privata aktörer i byggbolag som civilsamhället samt självklart även hos kommunerna själva. Därför är det viktigt att kommunerna aktivt arbetar med att underlätta för matproduktion i staden/tätorten.

Frågor om konferensen: Till info@miljolinne.se eller Gösta Skoglund 070-517 54 53

Pris: Se hemsida eller mejla info@miljolinne.se

Anmälan: Till info@miljolinne.se inklusive fakturaadress senast 13 april. Ange nummer på de tre seminarier du vill delta i. Ange även eventuella allergier etc.

Plats: Allaktivitetshuset, Sturegatan 12, Sundbyberg

Adress: Sturegatan 12, 172 31 Sundbyberg, Sverige

Latitud/longitud: N 59°21.727' O 17°58.329'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier