Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Cirkulär ekonomi

Miljö- & naturvård

Torsdag 10 oktober 2019 klockan 08.00–18.00 i Stockholms stad

Vägen till en cirkulär ekonomi

Anmäl dig/köp biljett ...

Omställningen mot en cirkulär ekonomi påverkar stora delar av samhället och skapar en rad nya möjligheter. En effektivare produktion med ökad resurseffektivitet, mindre avfall, en ökad sysselsättning och konkurrenskraft är några av fördelarna. Omställningen innebär också utmaningar i form av skifte av affärsmodeller, policy som behöver justeras och ny teknik som ska tas fram.

Vad betyder omställningen till en cirkulär ekonomi i praktiken och vad krävs av företagen, politiken och av forskningen för att omställningen ska ta fart på allvar? Bland talarna hittar du några av den cirkulära ekonomins absoluta föregångsgestalter.

Välkommen till konferensen där du får du den allra senaste kunskapen om hur fältet cirkulär ekonomi utvecklas i Sverige och Europa.

Ur programmet​:

En lönsam omställning – strategierna som visar vägen

Två sessioner med fokus på förändrade affärsmodeller med forskare från universitetet i Exeter, Storbritannien

Den cirkulära ekonomins fader Walter Stahel om sin nya bok

Internationell utblick – Holland, Finland, Slovenien och Storbritannien visar vägen

​Policyworkshops – så behöver policyn förändras

Program

08:00 - 09:00 Registreringen öppnar

08:10 - 09:00
Bioinnovation - frukostseminarium
Varmt välkommen på ett av dagens frukostseminarium, arrangerat av Bioinnovation. Frukosten håller samma tema som konferensen - cirkulär ekonomi, men är möjlig att besöka fristående från dagen.

Re:source - frukostseminarium
Varmt välkommen på ett av dagens frukostseminarium, arrangerat av Re:source. Frukosten håller samma tema som konferensen - cirkulär ekonomi, men är möjlig att besöka fristående från dagen.

09:15 - 09:20
Välkommen!

09:20 - 09:40
En lönsam omställning - strategierna som visar vägen
Markus Zils
Systeminnovation och strategisk affärsmodellering är två verktyg som forskningen kring cirkulär ekonomi arbetar med för att förstå och hitta stora och långsiktiga värden. Marcus Zils, som bland annat skrivit flera rapporter åt Ellen MacArthur Foundation, presenterar de allra senaste idéerna om hur verksamheter kan skapa värde genom en cirkulär ekonomi.

09:40 - 10:00
Det händer inom en cirkulär ekonomi just nu
Jonas Byström, Talare under inbjudan
Ett ökat inflöde av finanser, ny policy och affärsmodeller som ersätter de linjära. På konferensen görs olika nedslag i vad som är på gång inom en cirkulär ekonomi just nu.

10:05 - 10:35
Cirkulära dilemman
Cirkulär ekonomi är nyckeln till en resurssnål, klimatvänlig och hållbar ekonomi. Så låter det ofta i dag när utvecklingen ska beskrivas. Tyvärr är det sällan så enkelt. Som alla andra framtidslösningar finns här både möjligheter och risker. Konferensen väljer att lyfta två cirkulära dilemman.

Fosforåtervinning från avloppsslam och aska, är det cirkulärt?
Pär Larshans , Johanna Sandahl , Gunnar Holmgren

Det finns värdefulla resurser att ta vara på i både i slam och aska. Samtidigt innehåller dessa betydande mängder miljögifter. Kan detta hanteras så att resurserna tillvaratas på ett miljösäkert sätt? Om detta råder delade meningar.

Plattformsstyrda delningstjänster, är det cirkulärt?
Tim Bjelkstam , Maria Arkeby , Hanna Ljungkvist Nordin

Utvecklingen av IT-plattformar och appar är ett tekniskt genombrott för delningsekonomin. Möjligheten till ägarbyten som förlänger livslängden på våra vardagsprylar är bara ett knapptryck bort. Tjänster som underlättar transporter för återvinning och återanvändning växer också fram. Men är allt som sker via en app per definition är delningsekonomi?

10:35 - 10:45
Del 1: Design för cirkularitet – vad har du på ditt bord?

Marcus Linder , Christina Bergström
Goda förutsättningar för en produkts cirkularitet avgörs redan i designfasen. Konferensens deltagare utmanas här. På varje runt bord presenteras en produkt. Hur cirkulär är den och vilka förbättringar förflyttar den i cirkulär riktning? Övningen introduceras av experter från Rise och Swedese.

10:45 - 11:15
Kaffepaus

11:15 - 11:35
Del 2: Design för cirkularitet – vad har du på ditt bord?

Marcus Linder , Christina Bergström
Diskussionen om cirkulär ekonomi och design fördjupas. Experterna på plats kommenterar deltagarnas omdömen och förslag på designförbättringar. Slutligen presenteras “måttet C”. Ett projekt som försöker att hitta ett standardiserat sätt mäta produkters cirkulära prestanda.

11:35 - 12:00
Bolagsrankningen ger lägesbilden – så går det för Sverige

Material Economics, Talare under inbjudan
Aktuell Hållbarhet och Dagens industri genomför årligen en rankning som värderar svenska börsnoterade bolags hållbarhetsarbete. I år har frågor ställts om bolagens arbete för att ställa om mot en cirkulär ekonomi. Vad säger resultatet om omställningstakten i det svenska samhället? Vad blir nästa steg?

12:00 - 12:15
Så gjorde vi – två företag berättar
Två företag berättar om hur de har tagit sig an omställningen till en cirkulär ekonomi.

12:15 - 12:30
Föregångsgestalten Walter Stahel om sin nya bok
Walter Stahel

Den schweiziska arkitekten Walter Stahel är en av den cirkulär ekonomins absoluta föregångsgestalter och står bland annat bakom konceptet performance economy, det vill säga att sälja funktion istället för produkt. Här presenterar han intressanta tankarna från sin nya bok.

12:30 - 13:40
Lunch

13:40 - 14:35
1A Från linjärt till cirkulärt med produkten i fokus
Peter Hopkinson

Med utgångspunkt i den senaste internationella forskningen diskuteras hur en fysisk linjär produkt skulle fungera i en cirkulär ekonomi. Hur måste värdekedjan förändras rent praktiskt för att affärsmodellen och processen ska bli cirkulär genom hela livscykeln? Det handlar om design, produktionsprocess och affärsmodell. Men var börjar man? Hur ser processen ut och vilka är de stora utmaningarna?

1B Affärsrätt och juridiska aspekter av en ökad funktionsförsäljning

Björn Bergström, Herbert Jacobsson
Vem äger egentligen belysningen när ett hus ska säljas och ägaren hyr in belysning som tjänst? Hur bör avtal skrivas när cirkulära produkter ska upphandlas för att det inte ska bli tal om överprövning? Med en cirkulär ekonomi följer nya frågor om äganderätt och andra rättsliga aspekter av en ökad funktionsförsäljning. Vad bör en företagare och entreprenör tänka på rent juridiskt vid försäljning av cirkulära produkter?

1C Dialog och samtal med fokus på omställningen till en cirkulär ekonomi

Med avstamp i specifika frågeställningar finns här möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra deltagare. Mer information om diskussionsämnen kommer inom kort.

14:35 - 14:45
Bensträckare och lokalbyte

14:45 - 15:40
2A Identifiera den cirkulära affären - sex avgörande steg på strategisk nivå

Peter Hopkinson, Ingela Wickman Bois, Stefán Einarsson

Vilka möjligheter finns för din verksamhet i omställningen mot en cirkulär ekonomi?
För att förstå hur ni kan skapa värde behöver du gå igenom verksamheten från grunden. Ledning såväl som underleverantörer behöver engageras.
Här presenteras ett koncentrat av den modell som lärs ut på Ellen MacArthurs MBA utbildning på Exeter och Bradford i Storbritannien. Några aspekter är etablering av värdeskapande partnerskap, relevanta mätmetoder, lönsamhet, hantering av risk, och vikten av att involvera internt.

Till sist tas frågan upp kring hur man bäst hanterar oundviklig komplexitet, samt utvärderar helheten ur ett affärs- och samhällsperspektiv.

2B Industriell symbios - så blir någons skräp någon annans guldgruva

Talare under inbjudan
Inom industriell symbios samarbetar verksamheter för att hitta innovativa partnerskap där den ena verksamhetens avfallsflöde blir råvara hos någon annan. Men vad krävs för att lyckas? Lyssna till några verksamheter som har gjort resan.

2C Policyn som sätter käpparna i hjulen
Jenny Svärd, Talare under inbjudan
Här tar vi utgångspunkt i de dilemman som en ineffektiv policy skapar. Hur behöver policyn förändras? Deltagarna diskuterar i mindre grupper och kommer med förslag på tänkbara lösningar.

15:40 - 16:10
Fika och nätverkande

16:10 - 16:40
Cirkulära lösningar - föregångsländerna visar vägen
Ladeja Godina Kosir, Peter Hopkinson, Leena-Kaisa Piekkari

Finland, Holland, Storbritannien, Slovenien. I en global utblick får vi ta del av hemligheterna bakom den cirkulära ekonomins framgångar från olika delar av världen. Vilka är knepen för att få till en värdeskapande omställning på nationell nivå?

16:40 - 17:00

Därför är helheten avgörande
Ken Webster

Att ställa om samhället mot en cirkulär ekonomi är komplext och involverar många aspekter. Det går inte att bara fixa plasten, inköpsprocesserna eller textilflödena var för sig. Ken Webster är en av de stora cirkulära tänkarna och även en av grundarna till stiftelsen Ellen MacArthur Foundation. Han delar inspirerande tankar kring systemperspektivets avgörande roll för att den cirkulära transformationen ska ske på riktigt.

17:00 - 17:05
Summering

17:05 - 18:00
Mingel

Pris: 5 400 kr, exkl. moms. Early Bird t.om. 30 aug, 4 400 kr, exkl.moms

Plats: Courtyard by Marriot, Stockholm

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier