Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Cirkulär ekonomi

Miljö- & naturvård

Onsdag 19 april 2017 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Cirkulär ekonomi: introduktion till cirkulära affärsmodeller, produkter och tjänster

Anmäl dig/köp biljett ...

Cirkulär ekonomi är ett synsätt som på senare år vunnit allt mer mark. Löftet är ökad affärsnytta genom att materiella resurser används mer effektivt, genom smartare återvinning och affärsmodeller som bygger på att hyra, dela och tjänstefiera.

Den här utbildningen ger dig en inspirerande introduktion till området cirkulär ekonomi. Förutom teoretiska kunskaper går vi igenom mängder av exempel från såväl näringsliv som offentlig verksamhet.

Vår nuvarande ekonomi är linjär på så sätt att vi tar ut råvaror och tillverkar produkter som konsumeras och sedan slängs. Tillväxten som skapas i det linjära ekonomiska systemet ger upphov till stark negativ miljöpåverkan, vilket får till följd att de centrala samhällsfrågorna – välfärd och sysselsättning respektive miljö – idag står i konflikt till varandra.

I den cirkulära ekonomin är material och produkter designade för att ingå i kretslopp, precis som i naturen där avfall alltid blir näring till nya processer. När produkter cirkuleras i högre utsträckning, genom förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller, skapas också affärsnytta.

Denna utbildning är en grundkurs i cirkulär ekonomi och ger en bred orientering med många konkreta exempel som syftar till att inspirera deltagarna att ta egna initiativ i cirkulär riktning. Utbildningen vänder sig till människor verksamma inom såväl näringsliv som offentlig verksamhet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Varför cirkulär ekonomi? Den linjära ekonomin och dess konsekvenser
– Idéutveckling och viktiga aktörer inom området
– Designfilosofin Cradle to Cradle och det cirkulära skiftet: Att maximera det positiva istället för att endast minimera skada
– Modellen för cirkulär ekonomi: Biologiskt och tekniskt kretslopp, exempel på cirkulär innovation och de olika mekanismer som kan användas för att skapa cirkularitet, illustrerade med mängder av exempel från näringsliv och offentlig verksamhet
– Cirkulära affärsmodeller: Tillgång framför ägande, funktionsförsäljning, hyra, leasa, prenumerera på produkter
– Delningsekonomi som en del av den cirkulära modellen
– Returlogistik
– Design för cirkulär ekonomi: The Circular Design Wheel, åtta principer för att uppnå cirkularitet
– Regionala och lokala initiativ, svenska och internationella exempel: Motivation & utveckling, Cradle to Cradle som innovationsstrategi, industriell symbios, reparationscenter, förlängd materiallivslängd

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som vill orientera sig om cirkulär ekonomi och inspireras av spännande företagscase och good practice inom lokal och regional utveckling, till exempel:
– Företagsledare
– Ledare inom offentlig förvaltning
– Miljö- och hållbarhetschefer, miljösamordnare och andra ansvariga
– Kommuner, landsting och myndigheter
– Affärsutvecklare
– Produktutvecklare
– Politiker och beslutsfattare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge kursdeltagarna:
– en bred och inspirerande översikt av det mångfacetterade området cirkulär ekonomi
– kunskap om modellen för cirkulär ekonomi med biologiskt och tekniskt kretslopp
– en mängd goda exempel från näringsliv och offentlig verksamhet för att förmedla konkret vad som är möjligt att åstadkomma
– introduktion till verktyg för att arbeta med cirkulär design och cirkulära affärsmodeller

Program

PROGRAM:

9.00 Välkomna och presentation av kurs och kursdeltagare

9.30 Möjligheter med cirkulär ekonomi (inklusive paus 10.20)

I detta pass får kursdeltagarna följa med på en resa som presenterar utgångspunkter och möjligheter med den cirkulära ekonomin:

– den linjära ekonomin och dess konsekvenser

– idéutveckling och viktiga aktörer inom den cirkulära ekonomin

– designfilosofin Cradle to Cradle och det cirkulära skiftet

– presentation av modellen för cirkulär ekonomi med biologiskt och tekniskt kretslopp och de mekanismer som kan användas för att skapa cirkularitet, illustrerade med många exempel på cirkulär innovation från näringsliv och offentlig verksamhet

I passet ingår ett antal kortare diskussionsövningar

12.00 LUNCH

13.00 Cirkulär ekonomi på lokal och regional nivå

Vi går igenom goda exempel på hur kommuner och regioner i Sverige och internationellt arbetar för att stödja en utveckling i cirkulär riktning och hur cirkulär ekonomi kan användas som innovationsstrategi. Under passet gör vi nedslag bland annat i Region Midtjylland i Danmark, Venlo i Holland, Ronneby och Barcelona. Passet avslutas med en diskussionsövning.

14.20 PAUS

14.40 Cirkulär design och cirkulära affärsmodeller

Hur kan en produkt designas för att fungera optimalt i en cirkulär ekonomi? Vi bekantar oss med The Circular Design Wheel, ett verktyg som ringar in åtta principer för cirkulär design. Vi tittar också på möjligheter och utmaningar med cirkulära affärsmodeller som premierar tillgång framför ägande (leasing, prenumeration, delande). Passet avslutas med en miniworkshop där kursdeltagarna får utveckla befintliga produktcase i cirkulär riktning.

16.10 Hur gå vidare?

Kort presentation av ytterligare relevanta verktyg och modeller, samt tips på vidareläsning (böcker, aktuella rapporter).

16.30 Reflektion och sammanfattning av dagen

17.00 Avslutning

Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Adress: Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.866' O 18°3.178'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier