Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Certifierad utbildning i nya GRI

Miljö- & naturvård

Tisdag 5 december 2017 klockan 08.30–onsdag 6 december 2017 klockan 17.30 i Stockholms stad

Certifierad utbildning i nya GRI Standards hållbarhetsredovisning

Anmäl dig/köp biljett ...

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt nya GRI Standards.

Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.

Välkommen till vår certifierade utbildning om hur man lyckas med hållbarhetsredovisningen med hjälp av GRI:s riktlinjer! Utbildningen hjälper din organisation att utveckla hållbarhetsarbetet. Den tar upp olika sätt att använda redovisningen som en del av strategisk kommunikation och beskriver också hur rapporteringen kan användas för att driva hållbarhetsarbetet.

Utbildningen fokuserar på processen, resultatet och hur redovisningen kan användas strategiskt.

Utbildningen handlar till stor del om att utveckla deltagarnas kompetens och förmåga att driva komplicerade projekt som att ta fram en hållbarhetsredovisning.

Effektiva föreläsningspass varvas med interaktiva övningar och diskussioner baserade på deltagarnas förutsättningar och utmaningar.

UTBILDNINGEN ÄR CERTIFIERAD AV GRI

enact_swe-colourUtbildningen är certifierad av GRI:s sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får kursdeltagaren ett diplom utfärdat av sekretariatet.

Utbildningen genomförs i samarbete Enact Sustainable Strategies, som är den enda Sverigebaserade aktören som är certifierade GRI-utbildare. Certifieringen utfärdas av GRI-sekretariatet i Amsterdam och innebär att våra utbildningar motsvarar sekretariatets kvalitetskrav.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till dem som arbetar med kommunikation, hållbarhet, redovisning eller liknande och som vill lära sig mer om hållbarhetsredovisning, oavsett sektor eller bransch. Utbildningen kräver inga förkunskaper, men viss förståelse för hur företag och organisationer arbetar med hållbarhet är bra.
För dig som är erfaren inom GRI G4-redovisning och/eller tidigare har gått en tvådagars certifierad GRI G4-utbildning rekommenderar vi att gå vår halvdagsutbildning om övergången till GRI Standards.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med utbildningen är att utveckla deltagarnas förmåga att leda eller delta i arbetet med hållbarhetsredovisning, att ge en god övergripande förståelse för vad som krävs för att redovisningen ska uppfylla GRI:s riktlinjer och hur arbetet med redovisningen kan användas för att utveckla organisationens hållbarhetsarbete.

Delar av utbildningen kommer att hållas på engelska.

Program

DAG 1
08.30 Välkomna och introduktion

09.15 Bakgrund
– Hållbarhetsredovisning och GRI
– GRI Standards – introduktion, struktur och begrepp

12.30 LUNCH

13.30 Starta er redovisningsprocess
– Redovisningsprinciper för att bestämma innehåll
– Övning om intressentdialog
– Redovisningsprinciper för att säkerställa kvalitet

16.30 Redovisa allmänna standarder

17:15 Summering

17.30 Avslut dag 1

DAG 2
08.30 Väsentlighet
– Identifiera väsentliga frågor och avgränsningar
– Redovisa hållbarhetsstyrning

12.30 LUNCH

13.30 Fortsättning väsentlighet
– Övning och diskussion

14.00 Sammanställa och presentera information

15.30 Övning i att bedöma hållbarhetsredovisningar

17.00 Summering

17.30 Avslut dag 2

Pris: 15 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg under båda dagarna).

Plats: Konferens 7A, Vasagatan 7, Stockholm.

Adress: Vasagatan 7, 111 20 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.943' O 18°3.448'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier