Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Biologiska mångfaldens dag

Miljö- & naturvård

Fredag 22 maj 2020 klockan 06.00–23.00 i Stockholms stad

En av Sveriges största naturhögtider - upplev naturen digitalt

En av Sveriges största naturhögtider blir nu även digital.

Under den 22 maj anordnas både fysiska och digitala aktiviteter om allt från sällsynta växter till samtal om biologisk mångfald och livesändning från betesmarken.

Ett flertal föreningar och organisationer, däribland Naturskyddsföreningen arrangerar tillsammans med Natursidan en digital naturfestival.

Under den digitala naturfestivalen kan alla som vill delta utan att riskera sin egen eller någon annans hälsa. Varför inte se hur du kan skapa biologisk mångfald i din trädgård som gynnar bin och andra viktiga pollinatörer? Följ med på spaning efter nattfjärilar eller lyssna på Andris Fågelviskarens fågelkonsert?

För de intresserade går det också att följa med på ett antal naturutflykter runt om i landet. Alla som deltar på naturutflykterna uppmanas följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen.

Mer information om dagen och hur du tar del av de olika aktiviteterna finns på www.biomfdag.se.

Kort om Biologiska mångfaldens dag
2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen syftar till att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Under 2017 tog Rebecka Le Moine och Erik Hansson initiativ till att lyfta dagen i Sverige. På tre år har Biologiska mångfaldens dag etablerat sig som en av landets största naturhögtider.

Program

Tisdag 19 maj 
9:00-15:00. Världsnaturfonden WWF. Heldag från Isbladskärret med filmvisning, tips om biologisk mångfald och möjlighet att ställa frågor direkt om djur och natur till WWF:s artexperter.

Fredag 22 maj

06:00-06:30 Moa Pettersson, talesperson för Biologiska mångfaldens dag-initiativet hälsar välkommen till dagen, från naturen.

10:00-10:05 Fältbiologerna. Brandtal om skogen. 

10:15-11:00 Ölands folkhögskola och Station Linné. Kursdeltagare vid Designskolan visar skisser och gestaltning av biologisk mångfald. 

11:00-11:30 Älvräddarna. Samtal vid Iggesundsån om hur färre vandringshinder ger stärkt biologisk mångfald.

11:00-15:00 Naturskyddsföreningen. “Så kan du hjälpa den biologiska mångfalden i din trädgård".

12:00-13:00 Göteborgs botaniska trädgård. Titta på roliga växter tillsammans med botanisterna Åsa Krüger och Stina Weststrand.

14:00-14:30 Älvräddarna. Samtal vid Nianån om hur färre vandringshinder ger stärkt biologisk mångfald.

16:30-17:00 Rebecka Le Moine, initiativtagare till Biologiska mångfaldens dag i Sverige tar upp ”hur återetablerar vi kontakten och respekten för naturen"

18:00-18:20 Andris Fågelviskaren bjuder på “Rödlistad fågelkonsert”. Andris härmar hotade skogsfåglar och berättar om situationen i landskapet utifrån egna erfarenheter.

19:00-20:00 Svenska Botaniska Föreningen. Livesändning från Hjälstavikens betesmarker.

22:00-23:00 Föreningen SydOstEntomologerna, Naturum Ottenby, Station Linné och Ölands Naturskyddsförening. Pav Johnsson och Dave Karlsson arrangerar nattlys och berättar om nattfjärilar.

22:00-23:00 Moa Pettersson. Avslutar dagen med nattlys efter nattfjärilar.

Hela programmet och anmälan till aktiviteterna finns att hitta på www.biomfdag.se

Anmälan: Läs mer på biomfdag.se

Plats: Naturutflykter runt om i Sverige + digitalt, se biomfdag.se för program

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier