Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Beräkna, målsätta, minska klimatpåverkan

Miljö- & naturvård

Torsdag 27 april 2017 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Klimat – lär dig beräkna, målsätta och minska er klimatpåverkan

Anmäl dig/köp biljett ...

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol.

Du får även lära dig att sätta upp mål för att minska utsläppen, hur man beräknar internprissättning och att strategiskt arbeta med klimatkompensation.

För såväl näringsliv som offentlig verksamhet ökar kraven på att ta sitt ansvar genom till exempel stundande obligatorisk hållbarhets- och klimatredovisning.

Att beräkna en verksamhets klimatpåverkan kan vara komplicerat beroende på om utsläppen kommer från den egna verksamheten, leverantörsledet eller när produkter och tjänster används av kunden.

Under denna dag får du själv lära dig att trovärdigt beräkna och redovisa klimatpåverkan enligt den globala standarden Greenhouse Gas Protokol. Vi går igenom hur beräkningar går till och du får tillgång till verktyg för att själv kunna göra effektiva beräkningar.

Du får också lära dig att sätta och följa upp utsläppsmål, att ta fram strategier för att minska utsläppen och hur du arbetar med klimatkompensation och intern koldioxidprissättning. Teori varvas med övningar och praktiska exempel.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
Grunderna i standarden Greenhouse Gas Protocol
Hur du identifierar utsläpp för din verksamhet
Hur du väljer vad beräkningarna ska omfatta
Hur du samlar in dataunderlag
Hur du beräknar utsläppen
Hur man redovisar resultat och hur det kan samordnas med till exempel hållbarhetsredovisning enligt GRI och Carbon Disclosure Project, CDM
Hur man sätter upp klimatmål och hur de knyter an till verksamheten och omvärlden
Hur du tar fram åtgärder för att klara uppsatta klimatmål
Hur du arbetar med olika typer av klimatkompensation och vilka som kan passa din verksamhet.
Hur du arbetar med internprissättning och annan styrning.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Ansvariga inom både tillverkande verksamheter, tjänstesektor och privata företag och offentlig förvaltningar, till exempel:

Miljö- och hållbarhetschefer
Miljösamordnare
Miljöanalytiker
Konsulter
Övriga som vill få en ökad förståelse för klimatberäkningar och hur man strategiskt kan arbeta med klimatfrågan.

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att ge deltagaren kunskaper och färdigheter i hur man;
– gör klimatberäkningar enligt Greenhouse Gas Protocol
– redovisar sin klimatpåverkan
– sätter upp mål för att minska sin klimatpåverkan
– tar fram strategier för att minska klimatpåverkan,
– hur man klimatkompenserar

Program

9:00 Välkomnande och introduktion

9:15 Greenhouse Gas Protocols principer och begrepp
Vi går igenom grunderna för att beräkna klimatpåverkan och standardens principer. Vi bekantar oss med begrepp som scope 1, 2 och 3.

10.00 Identifiera utsläpp och välj omfattning
För att kunna genomföra en klimatberäkning med rimliga resurser måste någon typ av avgränsning göras. Vi lär oss att identifiera verksamhetens betydande utsläpp och vad som är en tillräcklig omfattning för att beskriva verksamhetens klimatpåverkan.

10.30 Paus och grupparbete
Grupparbetet syftar till att lära sig att känna igen olika verksamheters betydande utsläppskällor och föreslå beräkningens omfattning.

11.00 Insamlingsprocessen, datastrategi och hjälpmedel
När beräkningens omfattning är vald är grunden lagd för vilken data som behöver samlas in. Vi går igenom hur man ställer de rätta frågorna och till vem, hur kvalitetsgranskning går till och när man kan behöva avancerade rapporteringsverktyg.

12:00 Lunch

13.00 Beräkning av utsläpp
När dataunderlaget är insamlat ska detta omvandlas till utsläpp av växthusgaser. Vi går igenom vilka utsläppsfaktorer som bör användas och vad man bör tänka på i beräkningsfasen.

14.00 Redovisning av klimatpåverkan
Vi går igenom vad som krävs i standarden, hur detta kan redovisas på ett kommunikativt sätt och även användas i annan rapportering, t ex GRI och CDP.

14.30 Sätta klimatmål
Här går vi igenom hur ett klimatmål definieras och anpassas till verksamheten. Vi stiftar även bekantskap med begreppet ”Science based targets”.

15.00 Paus och fika

15.15 Uppföljning och strategi för att uppnå klimatmål
När klimatmålet är fastslaget tas en plan fram för hur man ska nå målet. Vi går igenom arbetssätt för detta utgående från ekonomisk optimering, omvärld och förutsättningar.

15.45 Grupparbete
Grupparbetet syftar till att för sin egen verksamhet välja klimatmål och hur styrningen av detta skulle se ut.

16.15 Klimatkompensation, internprissättning och annan styrning
Vad är det för skillnad mellan olika typer av klimatkompensation och vad bör man tänka på? Hur kan t ex klimatkompensation och internprissättning av koldioxid användas för att ge extra drivkraft i klimatarbetet?

16.45 Summering av dagen

17.00 Avslut

Pris: 6 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm

Adress: Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°20.039' O 18°3.715'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier