Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Att mäta ert bidrag till Globala målen

Miljö- & naturvård

Tisdag 10 september 2019 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen - så lyckas du

Anmäl dig/köp biljett ...

Denna utbildning syftar till att ge dig fördjupande kunskaper i hur du kan mäta era positiva och negativa bidrag till de globala målen och redovisa dessa på ett kommunikativt och trovärdigt sätt.

Vi går igenom hur du kan prioritera vilka mål ni ska fokusera mätningarna på, olika metoder för att mäta, samla in data och följa upp. Du får också lära dig hur du kan redovisa ert bidrag till de globala målen i kombination med andra ramverk, som till exempel GRI.

Metoderna för mätning och redovisning baseras på The SDG Compass och Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide

Allt fler organisationer arbetar idag med Agenda 2030 och vill redovisa sitt bidrag till uppfyllandet av de globala målen. Många tycker att det är svårt att mäta, redovisa och kommunicera kring sitt bidrag till de globala målen. En rad kartläggningar visar också att det finns förbättringspotential bland de flesta organisationer som idag redovisar mot globala målen.

Den här utbildningen handlar om hur du lyckas.

Metoderna för mätning baseras på The SDG Compass framtagen av FNs Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI) och the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Metoderna för redovisning baseras på Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide framtagen av FNs Global Compact och Global Reporting Initiative (GRI).

DU FÅR LÄRA DIG

Olika metoder för att mäta era positiva och negativa bidrag till de globala målen

Att välja vilka globala mål ni ska fokusera er mätning och redovisning på

Hur du samlar in data för att mäta era bidrag till de globala målen

Att sätta och följa upp mål kopplat till de globala målen

Goda exempel på sätt att mäta och redovisa mot globala målen

Hur du kan redovisa ert bidrag till globala målen i kombination med andra redovisningsramverk (GRI Standards, Global Compacts COP, CDP, UNGPRF)

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Organisationer som vill påbörja eller utveckla mätandet och redovisningen av sitt arbete med de globala målen. Utbildningen riktar sig till dig som redan har grundläggande kunskaper om de Globala målen och Agenda 2030.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge kursdeltagarna verktyg för att mäta och redovisa en organisations bidrag till de globala målen på ett trovärdigt och kommunikativt sätt.

PROGRAM

9.00 Välkomna
– Presentation av program och deltagare

9.15 Best practice
– Genomgång av internationella riktlinjer: Vad är bra sätt att mäta och redovisa mot globala målen?
– Goda exempel på sätt att mäta och redovisa mot globala målen
– Övning i att bedöma redovisningsexempel

10.45 Fika

11.00 Så mäter du ert bidrag till globala målen
– Olika angreppssätt för att mäta era positiva och negativa bidrag till globala mål
– Sätta nya indikatorer och mål och återanvända befintliga
– Användbara hjälpmedel för att välja relevanta indikatorer kopplat till globala mål

12.15 Lunch

13.15 Så mäter du ert bidrag till globala målen (forts.)
– Övning i att välja indikatorer
– Datainsamling
– Uppföljning av era mål och indikatorer

14.30 Fika

15.00 Så redovisar du ert bidrag till globala målen
– Redovisa er prioritering av relevanta globala mål och hur ni arbetar med dessa
– Redovisa indikatorer för ert bidrag till globala mål och hur ni mäter detta
– Att kombinera globala målen med andra redovisningsramverk (GRI Standards, Global Compacts COP, CDP, UNGPRF, etc)
– Involvera intressenter i processen

16.30-17.00 Vägen vidare för deltagarna och avslut

Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Adress: Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm

 

Kartplats för evenemanget saknas.

Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier