Warning_sign
Det här evenemanget har redan varit.

Artskydd

Miljö- & naturvård

Tisdag 5 september 2017 klockan 09.00–17.00 i Stockholms stad

Artskydd – praktisk tillämpning, utredning & bedömningar i tillstånds-& tillsynsärenden

Anmäl dig/köp biljett ...

Skyddet för arter regleras i Sverige genom framförallt artskyddsförordningen.

Denna heldagsutbildning ger dig det senaste inom praktisk tillämpning av artskyddet utifrån dagens regler.

Du får lära dig hur man konkret och ändamålsenligt bör genomföra utredningar om artskydd och bedömningar i till exempel tillstånds- eller tillsynsärenden.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

Vilka regler som gäller för artskydd och den senaste praxisen

Vilket kunskapsunderlag som behövs i artskyddsärenden

När artskyddet involveras i olika tillståndsprövningar, tillsyn och samhällsplanering och vad man ska ta ställning till

Hur reglerna ska användas i enskilda prövningar eller tillsyn av verksamheter och i samhällsplaneringen

Hur man gör de biologiska bedömningarna av påverkan på en art

Vilket kunskapsunderlag som behövs i artskyddsärenden

Hur reglerna ska användas i enskilda prövningar eller tillsyn av verksamheter och i samhällsplaneringen

Under förmiddagen fokuserar vi på att ge dig en gedigen kunskapsbas. På eftermiddagen omsätter vi teorin till det praktiska genomförandet.

Du får gärna ta med dig egna frågor och erfarenheter som kan vara en del i diskussioner under kursen.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Utbildning riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med artskyddet och vill veta hur det ska tillämpas och vilket kunskapsunderlag som behöver finnas vid artskyddsbedömningar, till exempel:

– Du som arbetar på myndighet med prövning och tillsyn av verksamheter eller med samhällsplanering.

– Du som arbetar med inventeringar eller bedriver verksamhet och därigenom kommer i kontakt med artskydd.

– Du som vill ha en gedigen kunskapsgrund att verka utifrån och samtidigt få möjlighet att fördjupa dig i artskyddsfrågorna.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Utbildningen syftar till att ge deltagarna:

God kunskap om artskyddet, bakgrunden och syftet med reglerna och hur de ser ut idag

Förståelse för behovet av kvalitativt kunskapsunderlag vid artskyddsbedömningar

Kunskap om hur och när artskyddet bör hanteras i tillståndsprövningar, tillsyn och samhällsplanering

Praktisk kunskap om hur artskyddet ska tillämpas

PROGRAM

09.00 Välkomna och introduktion

09.40 Vi sätter reglerna om artskydd i sitt sammanhang genom att titta på bakgrunden till och syftet med reglerna.

10.15 PAUS

10.30 Gällande rätt idag
Vi går bland annat igenom nya rättsfall och hur de påverkar den praktiska tillämpningen av artskyddet.

11.30 När artskyddet involveras i olika tillståndsprövningar, tillsyn och samhällsplanering och vad man ska ta ställning till.

12.00 LUNCH

13.00 Frågeforum

13.30 Hur gör man de biologiska bedömningarna av påverkan på en art?

14.30 PAUS

14.45 Dessa krav ställs på artutredningar och inventeringar. Vi går också igenom hur stor betydelse artskyddet har i olika prövningar.

15.15 Workshop om artskydd

Du som deltagare får gärna ta med dig egna frågor och erfarenheter som kan vara en del i diskussioner under kursen.

16.45 – 17.00 Avrundning och avslut

Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Plats: Mindset Konferens, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm

Adress: Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, Sverige

Latitud/longitud: N 59°19.956' O 18°3.624'

Google Maps för platsen
Spara i din Outlook eller kalender Kontakta Fler evenemang i samma kategorier